گفتاردرمانی محمد معز شهرام نیا
گفتاردرمانی محمد معز شهرام نیا
درمان در کلینیک، هوم ویزیت( درمان در منزل)
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان در کودکان و بزرگسالان اعم از اختلالات تاخیر زبان، طیف اتیسم، لکنت، اختلالات یادگیری پیش از مدرسه و دوران دبستان و اختلالات تلفظی و تولید صداهای گفتاری
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
فاطمه اکبری
فاطمه اکبری
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، آفازی، مشکلات تولید گفتار، درمان لکنت، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی
تهران، دوراهی قپان
گفتاردرمانی مریم یعقوبی
گفتاردرمانی مریم یعقوبی
زمینه‌های کاری: رفتاردرمانی، مشکلات تولید گفتار، اختلالات بلع، گفتاردرمانی، اختلالات یادگیری
تهران، پاسداران
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، اختلالات یادگیری، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات بلع
تهران، انتهای بلوار کشاورز
گفتاردرمانی مجیدیه
گفتاردرمانی مجیدیه
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان توسط کارشناس ارشد گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری پیش از مدرسه و دوران دبستان، درمان لکنت، اختلالات تلفظ، اختلالات تاخیر زبان، اختلالات تولید صداهای گفتاری
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهان
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهان
زمینه‌های کاری: اختلال تلفظ حروف، فلج مغزی، دستگاه TDCS، اختلال گفتاری و جسمی سکته مغزی، گروه درمانی
تهران، شهرک شریعتی (خانی آباد نو)
گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده
گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده
گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی آنلاین، مشکلات تلفظ، بیش فعالی، شکاف کام و لب، اختلال گفتار و زبان
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، توانبخشی شرق تهران، اتیسم، اتیسم، کاردرمانی میدان ملت
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: نقص توجه و بیش فعالی، گفتاردرمانی مجیدیه شمالی، توجه، تمرکز، اختلالات ارتوپدی
میدان ملت، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی مجیدیه شمالی، کاردرمانی شمس آباد، حافظه، کم شنوایی، کاردرمانی میدان ملت
تهران، شمس آباد
شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و تجویز سمعک های روز دنیا
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، تشخیص کم شنوایی و میزان آن، تیمپانومتری، تجویز سمعک، غربالگری شنوایی نوزادان و بزرگسالان
تهران، خیابان انقلاب
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: سکته مغزی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات یادگیری، بیش فعالی، اختلالات صوت
تهران، خیابان آزادی
گفتاردرمانی شمیم فدک
گفتاردرمانی شمیم فدک
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، شکاف کام و لب، کم شنوایی، آفازی، اتیسم
تهران، تهرانسر غربی
گفتاردرمانی برنا
گفتاردرمانی برنا
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری و آفازی ثانویه به سکته و آسیب مغزی، دیزارتری، لکنت(کودکان و بزرگسالان)، عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات طیف اتیسم
تهران، خیابان پیروزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند
زمینه‌های کاری: رفتاردرمانی، بازی درمانی، آپراکسی، کاردرمانی ادراکی حرکتی، کم شنوایی
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی سیدشجاع الدین هاشمی
گفتاردرمانی سیدشجاع الدین هاشمی
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلال صوت، اختلال بلع، آفازی، بیش فعالی، گرفتگی صدا
تهران، خیابان پاسداران
گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
زمینه‌های کاری: بلع، اختلال یادگیری، کاردرمانی حسی-حرکتی، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی
تهران، سهروردی شمالی
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و مشاوره دریا
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و مشاوره دریا
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، بیش فعالی، تست هوش، شکاف کام و لب
تهران، شهرری
توانبخشی و مشاوره افروز
توانبخشی و مشاوره افروز
کاردرمانی، گفتار درمانی، بازی درمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، شکاف کام و لب، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، اختلال در خواندن و نوشتن، مشکلات تلفظ
تهران، نازی آباد
مرکز تخصصی آموزشی درمانی کودک کم شنوا پژواک
مرکز تخصصی آموزشی درمانی کودک کم شنوا پژواک
آموزش تخصصی کودکان کم شنوا
زمینه‌های کاری: تربیت شنوایی به کودک کم شنوا، تربیت شنیداری به کودک کم شنوا، رفتاردرمانی کودک کم شنوا، مشاوره کودک کم شنوا، گفتاردرمانی کودک کم شنوا
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تاخیر در شروع گفتار کودکان، لکنت، اختلال بلع در کودکان، گفتاردرمانی کودکان کم شنوا، اختلالات یادگیری
تهران، تهرانپارس
توانبخشی خازنی ( مهرآباد )
توانبخشی خازنی ( مهرآباد )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، مشکلات تلفظ، شکاف کام و لب، کاردرمانی ذهنی، بازی درمانی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( یافت آباد )
توانبخشی خازنی ( یافت آباد )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، کاردرمانی ذهنی، شکاف کام و لب، اختلالات بلع، اختلالات صوت
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( تهرانسر )
توانبخشی خازنی ( تهرانسر )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، اختلالات صوت، کاردرمانی ذهنی، مشکلات تلفظ
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( شهرک ولیعصر )
توانبخشی خازنی ( شهرک ولیعصر )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، شکاف کام و لب، بازی درمانی، کاردرمانی جسمی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( فلاح )
توانبخشی خازنی ( فلاح )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، کاردرمانی دست، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، اتیسم، بازی درمانی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( امام زاده حسن )
توانبخشی خازنی ( امام زاده حسن )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، مشکلات توجه و تمرکز، ماساژدرمانی مخصوص کودکان و بزرگسالان، اختلالات رفتاری، کاردرمانی دست
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی
توانبخشی خازنی
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات رفتاری، اختلالات یادگیری، توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، بازی درمانی، ماساژدرمانی مخصوص کودکان و بزرگسالان
تهران، یافت آباد
رویا شفیعی
رویا شفیعی
گفتاردرمانی حضوری، گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، شکاف کام و لب، کم شنوایی، درمان لکنت، اتیسم
تهران، خیابان دماوند
نسرین کرامتی
نسرین کرامتی
گفتاردرمانی حضوری، گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، اختلالات یادگیری، اختلالات یادگیری، تاخیر گفتار و زبان، اختلالات تکاملی دوران رشد
تهران، پاسداران
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی شمس آباد، توانبخشی شرق تهران، اتیسم، ماساژدرمانی، فلج مغزی
مجیدیه، شمس آباد
فائزه فرزادی
فائزه فرزادی
گفتاردرمانی و عکسبردای از حنجره
زمینه‌های کاری: آنالیز آکوستیک، اختلال بلع، توانبخشی گفتار و بلع در افراد مبتلا به سکته مغزی، اختلال صوت، تاخیر در رشد زبان
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
فائزه فرزادی ( سبلان )
فائزه فرزادی ( سبلان )
گفتاردرمانی و عکسبردای از حنجره
زمینه‌های کاری: لکنت، مشکلات تلفظی کودکان، سنتی و کلاسیک، توانبخشی صدا در بیماران مبتلا به سرطان حنجره، خوانندگان سبک مختلف پاپ
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
فائزه فرزادی ( سید خندان )
فائزه فرزادی ( سید خندان )
گفتاردرمانی و عکسبردای از حنجره
زمینه‌های کاری: خوانندگان سبک مختلف پاپ، تاخیر در رشد زبان، مداح، کم شنوایی، ارزیابی و درمان اختلال در خواب و خروپف
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
فائزه فرزادی ( مجیدیه )
فائزه فرزادی ( مجیدیه )
گفتاردرمانی و عکسبردای از حنجره
زمینه‌های کاری: توانبخشی گفتار و بلع در افراد مبتلا به سکته مغزی، ارزیابی و درمان اختلال در خواب و خروپف، تاخیر در رشد زبان، خوانندگان سبک مختلف پاپ، آنالیز آکوستیک
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
گفتاردرمانی عطیه قزوینی
گفتاردرمانی عطیه قزوینی
گفتاردرمانی و کاردرمانی حضوری و آنلاین
زمینه‌های کاری: لکنت کودک، کم شنوایی، تاخیر گفتار و زبان، دیرگفتاری، مشکلات تلفظی
تهران، خیابان شریعتی
گفتاردرمانی ساناز دهقانی
گفتاردرمانی ساناز دهقانی
کارشناسی ارشد گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری و خواندن، لکنت، اتیسم، اختلالات تلفظی، تاخیر کلامی
تهران، سعادت آباد
گفتاردرمانی واژه
گفتاردرمانی واژه
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، مشکلات توجه و تمرکز، بیش فعالی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اتیسم
تهران، صادقیه
گفتاردرمانی و کاردرمانی ذهن گویا
گفتاردرمانی و کاردرمانی ذهن گویا
زمینه‌های کاری: آفازی، اختلالات یادگیری، اختلالات صوت، کم شنوایی، بیش فعالی
تهران، خیابان دکترقریب
سحر حریری
سحر حریری
ویزیت در منزل، ویزیت در کلینیک
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، آفازی، اختلالات یادگیری، کم شنوایی، اختلالات صوت
تهران، میدان تجریش
گفتاردرمانی و کاردرمانی رستا
گفتاردرمانی و کاردرمانی رستا
زمینه‌های کاری: زگیل، شکاف کام، کاردرمانی شناختی، بیش فعالی، کاردرمانی ذهنی
تهران، فلکه دوم صادقیه
زهره باقری
زهره باقری
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: ارزیابی و درمان لکنت، درمانگر شنیداری کلامی، کم شنوایی، ارزیابی و درمان مشکلات تولید و تلفظ صداهای گفتاری در کودکان و بزرگسالان، ارزیابی و درمان کودکان و نوجوانان دارای اختلال یادگیری
تهران، شهرک غرب
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
تجویز سمعکهای روز دنیا کاملا نامرئی و غیرقابل دید فول دیجیتال و هوشمند
زمینه‌های کاری: ساخت انواع قالبهای سمعک محافظ صوت و محافظ آب، غربالگری شنوایی نوزادان و بزرگسالان، ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک، بررسی سطح شنوایی فرد
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوای شناسی، تجویز سمعک های روز دنیا و گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تشخیص کم شنوایی و میزان آن، مشکلات ناشی از سکته مغزی و ضربه مغزی، مشکلات تلفظ، تجویز سمعک، تیمپانومتری
تهران، -
گفتاردرمانی تهران
گفتاردرمانی تهران
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، اختلالات بلع، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، توجه و تمرکز و...)، اتیسم
تهران، -
اعظم محمدی
اعظم محمدی
گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، شکاف کام و لب، مشکلات تولید گفتار، کم شنوایی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
تهران، همه مناطق
گفتاردرمانی الیاد
گفتاردرمانی الیاد
زمینه‌های کاری: آفازی، کم شنوایی، اختلالات یادگیری، اتیسم، اختلالات صوت
تهران، جنت آباد مرکزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی حامی
کاردرمانی و گفتاردرمانی حامی
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، کم شنوایی، مشکلات تولید گفتار، بیش فعالی، کاردرمانی جسمی
تهران، پاسداران
گفتاردرمانی -
گفتاردرمانی -
درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: مشکلات ناشی از کم توانی ذهنی، اختلالات یادگیری، مشکلات شنوایی، آفازی، اتیسم
تهران، -
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهسا مقدم
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهسا مقدم
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اختلالات یادگیری، اختلالات بلع، مشکلات تولید گفتار، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
تهران، -
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger