دکتر فرنوش عیوضی (چیتگر)
دکتر فرنوش عیوضی (چیتگر)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی
تهران، چیتگر
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger