دکتر حانیه پاینده
دکتر حانیه پاینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، جراحی دندان، اوردنچر، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان
تهران، شریعتی
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، اوردنچر، ارتودنسی دیجتالی، پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، روکش زیرکونیا، لمینت emax، ایمپلنت دیجیتال، لمینت
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان، جرمگیری دندان
تهران، خیابان ابوذر
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، روکش دندان، بروساژ دندان، ترمیم دندان، طرح لبخند
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شیما عظیم زاد
دکتر شیما عظیم زاد
جراح و دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان، جرمگیری دندان، طرح لبخند، سفید کردن دندان
تهران، خیابان یوسف آباد
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، بازسازی دندان، ایمپلنت، لمینت دندان، پروتز ثابت دندان
تهران، خیابان ظفر
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، جراحی دندان، سفید کردن دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، اوردنچر، بازسازی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان، ایمپلنت، جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، بروساژ دندان، بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، طرح لبخند
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، جراحی دندان، ارتودنسی، بروساژ دندان، سفید کردن دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، طرح لبخند، جرمگیری دندان، بلیچینگ، بروساژ دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، جرمگیری دندان، بلیچینگ، بروساژ دندان، بازسازی دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر ندا هادی
دکتر ندا هادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، بلیچینگ، لمینت دندان، بازسازی دندان
تهران، ضلع شمال شرقی پل سیدخندان (بر بزرگراه رسالت)
دکتر مهتاب جوانروح
دکتر مهتاب جوانروح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، ترمیم دندان، بازسازی دندان، جرمگیری دندان، بلیچینگ
تهران، سعادت آباد
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، سفید کردن دندان، بروساژ دندان، جرمگیری دندان، بازسازی دندان
تهران، -
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، جراحی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر ساشا سیاح پور
دکتر ساشا سیاح پور
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، اوردنچر، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سپیده تیموری
دکتر سپیده تیموری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سپیده بدری اهری
دکتر سپیده بدری اهری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر سپیده بختیاری
دکتر سپیده بختیاری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سپیده امیری
دکتر سپیده امیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، اوردنچر، بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان
تهران
دکتر سپیده ابریشمی
دکتر سپیده ابریشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، بروساژ دندان، لمینت دندان، روکش دندان
تهران
دکتر سپهر طباطبائی
دکتر سپهر طباطبائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ارتودنسی، روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سپهر ترابی
دکتر سپهر ترابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان، ونیر کامپوزیت، اوردنچر
تهران
دکتر سپند قاسمی
دکتر سپند قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر سبا آقائی
دکتر سبا آقائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، درمان ریشه(عصب کشی)، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی
تهران
دکتر سایه هادیان فر
دکتر سایه هادیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، فیشور سیلانت، بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، جراحی دندان
تهران
دکتر سایه معصومی
دکتر سایه معصومی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، ترمیم دندان، روکش دندان، ایمپلنت، بروساژ دندان
تهران
دکتر سایه عرب کرمی
دکتر سایه عرب کرمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، ارتودنسی، جرمگیری دندان، جراحی دندان
تهران
دکتر سایه حکیمی جاهد
دکتر سایه حکیمی جاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، اوردنچر
تهران
دکتر سایه حجازی
دکتر سایه حجازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، ایمپلنت، ارتودنسی
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت
تهران
دکتر سایه احسانی
دکتر سایه احسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان، ارتودنسی، سفید کردن دندان
تهران
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، اوردنچر، بروساژ دندان، بلیچینگ
تهران
دکتر ساینا شیرازی
دکتر ساینا شیرازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، فیشور سیلانت، بلیچینگ
تهران
دکتر ساینا پراینده
دکتر ساینا پراینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، اوردنچر، فیشور سیلانت، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان
تهران
دکتر ساویز لوزانی
دکتر ساویز لوزانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، لمینت دندان، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت
تهران
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند، سفید کردن دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر سانیا شمس زاده
دکتر سانیا شمس زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، ایمپلنت، لمینت دندان، طرح لبخند، بلیچینگ
تهران
دکتر ساندرا خدابنده لو
دکتر ساندرا خدابنده لو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، روکش دندان، دندانپزشکی کودکان، درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر ساناز یزدانی
دکتر ساناز یزدانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، بروساژ دندان، بازسازی دندان، جراحی دندان
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی، ترمیم دندان
تهران
دکتر ساناز هاشمی
دکتر ساناز هاشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، جرمگیری دندان، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، فلوراید تراپی
تهران
دکتر ساناز نقی زاده
دکتر ساناز نقی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، طرح لبخند، روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر ساناز مهدی زاده
دکتر ساناز مهدی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، طرح لبخند، سفید کردن دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر سام حکیمی جاهد
دکتر سام حکیمی جاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، بروساژ دندان
تهران، خیابان دولت
دکتر سام طالبی
دکتر سام طالبی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، جراحی دندان، ترمیم دندان، سفید کردن دندان
تهران
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger