شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و تجویز سمعک های روز دنیا
زمینه‌های کاری: ساخت انواع قالبهای سمعک محافظ صوت و محافظ آب، تجویز سمعک، تیمپانومتری، تشخیص کم شنوایی و میزان آن، ارزیابی شنوایی
تهران، خیابان انقلاب
گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، بلع، اختلالات تلفظی، اتیسم، کاردرمانی حسی-حرکتی
تهران، سهروردی شمالی
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک، سمعک پشت گوشی، شنوایی سنجی بزرگسالان، ادیومتری، شنوایی سنجی کودک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی بزرگسالان، تنظیم سمعک، ادیومتری، سمعک نامرئی، شنوایی سنجی کودک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک، سمعک نامرئی، شنوایی سنجی بزرگسالان، سنجش شنوایی بزرگسالان، سنجش شنوایی تحصصی کودک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی بزرگسالان، سنجش شنوایی تحصصی کودک، سمعک پشت گوشی، تنظیم سمعک، سمعک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی بزرگسالان، ABR، شنوایی سنجی بزرگسالان، ادیومتری، سمعک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: تنظیم سمعک، ادیومتری، سنجش شنوایی تحصصی کودک، شنوایی سنجی بزرگسالان، سمعک نامرئی
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی آموزشی درمانی کودک کم شنوا پژواک
مرکز تخصصی آموزشی درمانی کودک کم شنوا پژواک
آموزش تخصصی کودکان کم شنوا
زمینه‌های کاری: رفتاردرمانی کودک کم شنوا، تربیت شنیداری به کودک کم شنوا، مشاوره کودک کم شنوا، روانشناسی کودک کم شنوا، گفتاردرمانی کودک کم شنوا
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک نامرئی، تنظیم سمعک، سنجش شنوایی تحصصی کودک، شنوایی سنجی بزرگسالان، ABR
تهران، سه راه تهرانپارس
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
مرکز فوق تخصصی شنوایی سنجی
زمینه‌های کاری: تجویز انواع سمعک، تجویز سمعک نامرئی دیجیتال و هوشمند، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، تعمیر سمعک، انجام ارزیابی تخصصی شنوایی
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک در تهران، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، تجویز سمعک پشت گوشی، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک
تهران، خیابان فلسطین جنوبی
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: نمایندگی سمعک، سمعک رسیور داخل کانال، وزوز گوش، تعویض سمعک قدیمی و نو، شنوایی سنجی
تهران، سعادت آباد
شنوایی شناسی و سمعک روشنا
شنوایی شناسی و سمعک روشنا
زمینه‌های کاری: ارائه خدمات سنجش شنوایی، مشاوره سمعک، ساخت قالب های ضد آب و ضد صوت، تجویز و تنظیم سمعک
تهران، خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
زمینه‌های کاری: تجویز و تنظیم سمعک کودکان، تست ASSR، شنوایی سنجی، شنوایی سنجی با سمعک، شنوایی سنجی بزرگسالان
تهران، جنت آباد مرکزی
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
مرکز توانبخشی شنوایی، گفتار و زبان پژواک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی بدون سمعک، غربالگری شنوایی نوزادان، تجویز و تنظیم سمعک بزرگسالان، شنوایی سنجی کودکان، تست ASSR
تهران، خیابان دماوند
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
زمینه‌های کاری: ساخت انواع قالب ضد آب ضد صوت و قالبهای سمعک، ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش، ارزیابی و توانبخشی سیستم‌شنوایی مرکزی، تجویز و تنظیم انواع سمعک های هوشمند و وایرلس داخل گوشی و پشت گوشی، ارزیابی جامع سیستم شنوایی و تعادل
تهران، میدان آرژانتین
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
زمینه‌های کاری: ساخت قالب سمعک پشت گوشی، تجویز سمعک نامرئی، انواع لوازم جانبی سمعک ( باتری، ساخت قالب های ضد آب و ضد صوت، ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان
تهران، خیابان هلال احمر
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تعمیر سمعک، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، بررسی وزوز و سرگیجه، نوارگوش
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک در تهران، تجویز سمعک پشت گوشی، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، بررسی وزوز و سرگیجه
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، تجویز سمعک پشت گوشی، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک دیجیتال، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تجویز و تنظیم انواع سمعک، بررسی وزوز و سرگیجه، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: قالب ضد آب، تنظیم سمعک، قالب ضد صوت، تعمیر سمک، تجویز سمعک
آمل، انتهای آفتاب یک
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
تجویز سمعکهای روز دنیا کاملا نامرئی و غیرقابل دید فول دیجیتال و هوشمند
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، تیمپانومتری، تجویز سمعک، ادیومتری، بررسی سطح شنوایی فرد
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوای شناسی، تجویز سمعک های روز دنیا و گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک، اختلالات صوت، مشکلات توجه و تمرکز، تیمپانومتری، مشکلات ناشی از سکته مغزی و ضربه مغزی
تهران، -
دکتر مجید ایرانی
دکتر مجید ایرانی
متخصص: گوش و حلق و بینی
زمینه‌های کاری: پولیپ، ناشنوایی، رینوپلاستی، نمونه برداری سوزنی از تیرئید و توده های سر و گردن، عفونت های گوش
تهران، سعادت آباد
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: ارائه کلیه خدمات سمعک، ارائه جدیدترین سمعک های هوشمند زیمنس آلمان و سایر برند های معتبر اروپایی، ارائه سمعک های نامرئی فوری و بدون نیاز به قالب گیری، ارائه سمعک های فوق نامرئی در مدل های داخل گوشی و پشت گوشی، ساخت انواع قالب
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، ارزیابی و درمان وزوز گوش، تعمیر سمعک، آزمایش های تخصصی شنوایی نوزادان و کودکان و بزرگسالان، تجویز سمعک های هوشمند نامرئی
تهران، -
دکتر نیما رضا زاده
دکتر نیما رضا زاده
پزشک عمومی
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی کودکان، مانورهای توانبخشی سرگیجه، تنظیم سمعک‌های پیشرفته، ارزیابی وزوز گوش، ارزیابی شنوایی نوزادان
تهران، میدان ونک
گفتاردرمانی و کاردرمانی آوادیس
گفتاردرمانی و کاردرمانی آوادیس
زمینه‌های کاری: تست های هوش، تشخیص و درمان اختلالات گفتار و زبان، تست های شخصیت، کارگاه مادر و کودک و کلاس های ویژه مادران، آموزش مهارت های روزمره زندگی(ADL)
تهران، میدان توحید
دکتر ایوب ولدبیگی
دکتر ایوب ولدبیگی
فوق تخصص: ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک
تهران، خیابان شریعتی
دکتر نیما رضازاده
دکتر نیما رضازاده
متخصص: سیستم شنوایی، تخویز سمعک
تهران، میدان ونک
شنوایی شناسی دکتر آزاده ایمانی
شنوایی شناسی دکتر آزاده ایمانی
متخصص: نوروساینس، کارشناس ارشد ادیولوژی، ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک
تهران، شریعتی بالاتر از میرداماد
دکتر اکبر عزیزی
دکتر اکبر عزیزی
متخصص: شنوایی سنجی، سمعک
زمینه‌های کاری: تجویز انواع سمعک، شنوایی سنجی
تهران، اقدسیه
دکتر محمدعلی سلمانپور
دکتر محمدعلی سلمانپور
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، تشخیص و درمان بیماری‌های کودکان، تجویز انواع سمعک، نوزادان
تهران، تهرانپارس
افشین امیری ججین
افشین امیری ججین
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تجویز انواع سمعک
تهران، اشرفی اصفهانی
دکتر سیروان نجفی
دکتر سیروان نجفی
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: توانبخشی اختلالات تعادل، تجویز انواع سمعک، ارزیابی اختلالات تعادل، ارزیابی اختلالات شنوایی، توانبخشی اختلالات شنوایی
تهران، بالا تر از میدان ونک
ساجد بادفر
ساجد بادفر
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک، ارزیابی شنوایی
تهران، یوسف آباد
سمانه رضایی
سمانه رضایی
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تجویز سمعک
تهران، خیابان هلال احمر
شنوایی شناسی و تعادل بهار
شنوایی شناسی و تعادل بهار
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، تعادل وسرگیجه، سمعک
تهران، خیابان بهشتی
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger