شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و تجویز سمعک های روز دنیا
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، تشخیص کم شنوایی و میزان آن، تیمپانومتری، تجویز سمعک، غربالگری شنوایی نوزادان و بزرگسالان
تهران، خیابان انقلاب
گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
زمینه‌های کاری: بلع، اختلال یادگیری، کاردرمانی حسی-حرکتی، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی
تهران، سهروردی شمالی
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: ادیومتری، سمعک، شنوایی سنجی بزرگسالان، تنظیم سمعک، شنوایی سنجی کودک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی کودک، سنجش شنوایی بزرگسالان، ABR، تنظیم سمعک، سمعک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: تنظیم سمعک، سمعک، ادیومتری، ABR، سنجش شنوایی تحصصی کودک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: ABR، سمعک پشت گوشی، سمعک، سنجش شنوایی بزرگسالان، تنظیم سمعک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک، ABR، شنوایی سنجی کودک، ادیومتری، سنجش شنوایی بزرگسالان
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی بزرگسالان، شنوایی سنجی بزرگسالان، شنوایی سنجی کودک، سنجش شنوایی تحصصی کودک، تنظیم سمعک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی آموزشی درمانی کودک کم شنوا پژواک
مرکز تخصصی آموزشی درمانی کودک کم شنوا پژواک
آموزش تخصصی کودکان کم شنوا
زمینه‌های کاری: تربیت شنوایی به کودک کم شنوا، تربیت شنیداری به کودک کم شنوا، رفتاردرمانی کودک کم شنوا، مشاوره کودک کم شنوا، گفتاردرمانی کودک کم شنوا
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: تنظیم سمعک، سمعک، سنجش شنوایی تحصصی کودک، سمعک پشت گوشی، سنجش شنوایی بزرگسالان
تهران، سه راه تهرانپارس
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
مرکز فوق تخصصی شنوایی سنجی
زمینه‌های کاری: تجویز انواع سمعک، تعمیر سمعک در تهران، تعمیر سمعک، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، تعمیر سمعک دیجیتال
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک دیجیتال، تجویز سمعک نامرئی دیجیتال و هوشمند، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، شنوایی سنجی
تهران، خیابان فلسطین جنوبی
شنوایی شناسی و سمعک روشنا
شنوایی شناسی و سمعک روشنا
زمینه‌های کاری: تجویز و تنظیم سمعک، مشاوره سمعک، ساخت قالب های ضد آب و ضد صوت، ارائه خدمات سنجش شنوایی
تهران، خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی ادیومتری بازی، شنوایی سنجی کودکان، تست ABR، تجویز و تنظیم سمعک کودکان، شنوایی سنجی
تهران، جنت آباد مرکزی
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
مرکز توانبخشی شنوایی، گفتار و زبان پژواک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی با سمعک، تست ASSR، شنوایی سنجی ادیومتری بازی، شنوایی سنجی بزرگسالان، تست OAE
تهران، خیابان دماوند
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
زمینه‌های کاری: ارزیابی جامع سیستم شنوایی و تعادل، ارزیابی و توانبخشی سیستم‌شنوایی مرکزی، تجویز و تنظیم انواع سمعک های هوشمند و وایرلس داخل گوشی و پشت گوشی، ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش، ساخت انواع قالب ضد آب ضد صوت و قالبهای سمعک
تهران، میدان آرژانتین
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
زمینه‌های کاری: تنظیم و تجویز انواع سمعک دیجیتال و هوشمند و وایرلس، ساخت قالب های ضد آب و ضد صوت، تجویز سمعک نامرئی، ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان، انواع لوازم جانبی سمعک ( باتری
تهران، خیابان هلال احمر
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک نامرئی، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، تجویز سمعک پشت گوشی، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، بررسی وزوز و سرگیجه
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: تجویز و تنظیم انواع سمعک، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، تجویز سمعک پشت گوشی، تعمیر سمعک
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تعمیر سمعک نامرئی، شنوایی سنجی، تجویز سمعک پشت گوشی
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک در تهران، نوارگوش، تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تعمیر سمعک نامرئی
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: قالب ضد آب، تعمیر سمک، قالب ضد صوت، آزمایش شنوایی، تنظیم سمعک
آمل، انتهای آفتاب یک
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
تجویز سمعکهای روز دنیا کاملا نامرئی و غیرقابل دید فول دیجیتال و هوشمند
زمینه‌های کاری: ساخت انواع قالبهای سمعک محافظ صوت و محافظ آب، غربالگری شنوایی نوزادان و بزرگسالان، ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک، بررسی سطح شنوایی فرد
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوای شناسی، تجویز سمعک های روز دنیا و گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تشخیص کم شنوایی و میزان آن، مشکلات ناشی از سکته مغزی و ضربه مغزی، مشکلات تلفظ، تجویز سمعک، تیمپانومتری
تهران، -
دکتر مجید ایرانی
دکتر مجید ایرانی
متخصص: گوش و حلق و بینی
زمینه‌های کاری: پولیپ، اختلال بویایی، اختلالات صوتی، سرگیجه های محیطی، بوکال فت (بیجک تومی)
تهران، سعادت آباد
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: سمعک پشت گوش، سمعک نامرئی، قالب های ضد صوت و ضد آب، سمعک رسیور داخل کانال، شنوایی سنجی
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: ارائه جدیدترین سمعک های هوشمند زیمنس آلمان و سایر برند های معتبر اروپایی، ارائه کلیه خدمات سمعک، ارائه سمعک های نامرئی فوری و بدون نیاز به قالب گیری، ساخت انواع قالب، ارائه سمعک های فوق نامرئی در مدل های داخل گوشی و پشت گوشی
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک، ارزیابی و درمان وزوز گوش، تجویز سمعک های هوشمند نامرئی، شنوایی سنجی، ارزیابی شنوایی
تهران، -
دکتر نیما رضا زاده
دکتر نیما رضا زاده
پزشک عمومی
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی بزرگسالان، تجویز سمعک‌های پیشرفته، ارزیابی وزوز گوش، تنظیم سمعک‌های پیشرفته، ارزیابی سرگیجه
تهران، میدان ونک
گفتاردرمانی و کاردرمانی آوادیس
گفتاردرمانی و کاردرمانی آوادیس
زمینه‌های کاری: آموزش مهارت های روزمره زندگی(ADL)، مشاوره خانواده، درمان اختلالات بلع، افزایش توجه و تمرکز کودکان بیش فعال، کمک به کودکان دارای عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
تهران، میدان توحید
دکتر ایوب ولدبیگی
دکتر ایوب ولدبیگی
فوق تخصص: ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک
تهران، خیابان شریعتی
دکتر نیما رضازاده
دکتر نیما رضازاده
متخصص: سیستم شنوایی، تخویز سمعک
تهران، میدان ونک
شنوایی شناسی دکتر آزاده ایمانی
شنوایی شناسی دکتر آزاده ایمانی
متخصص: نوروساینس، کارشناس ارشد ادیولوژی، ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک
تهران، شریعتی بالاتر از میرداماد
دکتر اکبر عزیزی
دکتر اکبر عزیزی
متخصص: شنوایی سنجی، سمعک
زمینه‌های کاری: تجویز انواع سمعک، شنوایی سنجی
تهران، اقدسیه
دکتر محمدعلی سلمانپور
دکتر محمدعلی سلمانپور
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: تشخیص و درمان بیماری‌های کودکان، تجویز انواع سمعک، نوزادان، ارزیابی شنوایی
تهران، تهرانپارس
افشین امیری ججین
افشین امیری ججین
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: تجویز انواع سمعک، شنوایی سنجی
تهران، اشرفی اصفهانی
دکتر سیروان نجفی
دکتر سیروان نجفی
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: تجویز انواع سمعک، ارزیابی اختلالات شنوایی، توانبخشی اختلالات شنوایی، توانبخشی اختلالات تعادل، ارزیابی اختلالات تعادل
تهران، بالا تر از میدان ونک
ساجد بادفر
ساجد بادفر
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک، ارزیابی شنوایی
تهران، یوسف آباد
سمانه رضایی
سمانه رضایی
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک، شنوایی سنجی
تهران، خیابان هلال احمر
شنوایی شناسی و تعادل بهار
شنوایی شناسی و تعادل بهار
زمینه‌های کاری: تعادل وسرگیجه، ارزیابی شنوایی، سمعک
تهران، خیابان بهشتی
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger