شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و تجویز سمعک های روز دنیا
زمینه‌های کاری: ساخت انواع قالبهای سمعک محافظ صوت و محافظ آب، تجویز سمعک، تیمپانومتری، تشخیص کم شنوایی و میزان آن، ارزیابی شنوایی
تهران، خیابان انقلاب
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: تنظیم سمعک، ادیومتری، سنجش شنوایی تحصصی کودک، شنوایی سنجی بزرگسالان، سمعک نامرئی
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی بزرگسالان، ABR، شنوایی سنجی بزرگسالان، ادیومتری، سمعک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی بزرگسالان، سنجش شنوایی تحصصی کودک، سمعک پشت گوشی، تنظیم سمعک، سمعک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک، سمعک نامرئی، شنوایی سنجی بزرگسالان، سنجش شنوایی بزرگسالان، سنجش شنوایی تحصصی کودک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی بزرگسالان، تنظیم سمعک، ادیومتری، سمعک نامرئی، شنوایی سنجی کودک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک، سمعک پشت گوشی، شنوایی سنجی بزرگسالان، ادیومتری، شنوایی سنجی کودک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک نامرئی، تنظیم سمعک، سنجش شنوایی تحصصی کودک، شنوایی سنجی بزرگسالان، ABR
تهران، سه راه تهرانپارس
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
مرکز فوق تخصصی شنوایی سنجی
زمینه‌های کاری: تجویز انواع سمعک، تجویز سمعک نامرئی دیجیتال و هوشمند، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، تعمیر سمعک، انجام ارزیابی تخصصی شنوایی
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک در تهران، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، تجویز سمعک پشت گوشی، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک
تهران، خیابان فلسطین جنوبی
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
زمینه‌های کاری: تجویز و تنظیم سمعک کودکان، تست ASSR، شنوایی سنجی، شنوایی سنجی با سمعک، شنوایی سنجی بزرگسالان
تهران، جنت آباد مرکزی
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
مرکز توانبخشی شنوایی، گفتار و زبان پژواک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی بدون سمعک، غربالگری شنوایی نوزادان، تجویز و تنظیم سمعک بزرگسالان، شنوایی سنجی کودکان، تست ASSR
تهران، خیابان دماوند
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک دیجیتال، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تجویز و تنظیم انواع سمعک، بررسی وزوز و سرگیجه، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تعمیر سمعک، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، بررسی وزوز و سرگیجه، نوارگوش
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک در تهران، تجویز سمعک پشت گوشی، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، بررسی وزوز و سرگیجه
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، تجویز سمعک پشت گوشی، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
تجویز سمعکهای روز دنیا کاملا نامرئی و غیرقابل دید فول دیجیتال و هوشمند
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، تیمپانومتری، تجویز سمعک، ادیومتری، بررسی سطح شنوایی فرد
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوای شناسی، تجویز سمعک های روز دنیا و گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک، اختلالات صوت، مشکلات توجه و تمرکز، تیمپانومتری، مشکلات ناشی از سکته مغزی و ضربه مغزی
تهران، -
سمانه رضایی
سمانه رضایی
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تجویز سمعک
تهران، خیابان هلال احمر
ساجد بادفر
ساجد بادفر
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک، ارزیابی شنوایی
تهران، یوسف آباد
دکتر سیروان نجفی
دکتر سیروان نجفی
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: توانبخشی اختلالات تعادل، تجویز انواع سمعک، ارزیابی اختلالات تعادل، ارزیابی اختلالات شنوایی، توانبخشی اختلالات شنوایی
تهران، بالا تر از میدان ونک
دکتر سیدجلال ثامنی
دکتر سیدجلال ثامنی
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
تهران، میدان آرژانتین
افشین امیری ججین
افشین امیری ججین
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تجویز انواع سمعک
تهران، اشرفی اصفهانی
دکتر محمدعلی سلمانپور
دکتر محمدعلی سلمانپور
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، تشخیص و درمان بیماری‌های کودکان، تجویز انواع سمعک، نوزادان
تهران، تهرانپارس
دکتر مجید نوروزی
دکتر مجید نوروزی
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
تهران، تهرانپارس
شنوایی شناسی دکتر بافکار
شنوایی شناسی دکتر بافکار
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
تهران، سعادت اباد
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger