مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( کامیاران )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( کامیاران )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: نقص توجه، طیف اتیسم، تاخیر در تکلم، لارینگوسکوپی، درمان اختلال بلع نوزادن
کامیاران، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج (کامیاران)
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج (کامیاران)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان اختلال بلع نوزادن، بلع در کودکان و بزرگسالان، لارینگوسکوپی، بیش فعالی، تاخیر در تکلم
سنندج، خیابان مولوی
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger