لیلا رستم شیرازی
لیلا رستم شیرازی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، شکاف کام و لب، اتیسم
اصفهان، خیابان رحیم ارباب
نوشین لوئیان
نوشین لوئیان
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، اختلالات یادگیری، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، درمان لکنت
اصفهان، فلکه فلسطین
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره مهدی فرد
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره مهدی فرد
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، کم شنوایی، شکاف کام و لب، اتیسم، درمان لکنت
اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی
کاردرمانی و گفتاردرمانی آوین
کاردرمانی و گفتاردرمانی آوین
مدیر کلینیک: الیاس منفرد
زمینه‌های کاری: تربیت شنیداری، اختلالات صوت، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، کاردرمانی جسمی
اصفهان، میدان جمهوری
گفتاردرمانی زهرا قاسمى
گفتاردرمانی زهرا قاسمى
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، اختلالات یادگیری، شکاف کام و لب، اتیسم، بیش فعالی
اصفهان، خیابان سروش
گفتاردرمانی و کاردرمانی توانا
گفتاردرمانی و کاردرمانی توانا
کاردرمانی و توانبخشی توانا در اصفهان
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، بازی درمانی، اتاق تاریک، آفازی، کاردرمانی ذهنی
اصفهان، خیابان میرزاطاهر غربی
گفتاردرمانی حضرت ابوالفضل (ع)
گفتاردرمانی حضرت ابوالفضل (ع)
درمان اختلالات گفتاری
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی جسمی، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات بلع، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی
اصفهان، خیابان سعادت آباد
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger