گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین
زمینه‌های کاری: تعادلی، آموزش سنجش ورود به مدرسه بصورت کاملا تخصصی، اختلالات صوت، سکته مغزی، تاخیر حرکتی
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیدنو
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیدنو
کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، گفتاردرمانی، بازی درمانی و مشاوره
زمینه‌های کاری: اختلالات تلفظی گفتار، اتیسم، اختلالات تکاملی، لکنت زبان، بازی درمانی
تهران، بزرگراه رسالت
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger