کلینیک توانبخشی بهسا
کلینیک توانبخشی بهسا
فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، طب فیزیکی، اورتوپدی، نورولوژی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، گفتاردرمانی، مشاوره حضوری و آنلاین، کاردرمانی ذهنی، توانبخشی جسمی و ذهنی بزرگسالان و کودکان
تهران، خیابان سعادت آباد
روانپزشکی و روانشناسی برنا
روانپزشکی و روانشناسی برنا
زمینه‌های کاری: فوبیا و ترس های مرضی، tDCS، بازی درمانی، نوروفیدبک، تکانشگری
تهران، خیابان پیروزی
توانبخشی حس خوب
توانبخشی حس خوب
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، بیش فعالی و نقص توجه تمرکزADHD، کاردرمانی یکپارچگی حسی، گروه درمانی، کاردرمانی ادراکی حرکتی
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( مرزداران )
توانبخشی حس خوب ( مرزداران )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی شناختی، کاردرمانی یکپارچگی حسی، لکنت، کاردرمانی ادراکی حرکتی، بیش فعالی و نقص توجه تمرکزADHD
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( صادقیه )
توانبخشی حس خوب ( صادقیه )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی یکپارچگی حسی، بازی درمانی، کاردرمانی ذهنی شناختی، کاردرمانی جسمی، گفتاردرمانی
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( پونک )
توانبخشی حس خوب ( پونک )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی یکپارچگی حسی، بازی درمانی، اتاق تاریک، گفتاردرمانی، گروه درمانی
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( ستارخان )
توانبخشی حس خوب ( ستارخان )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، کاردرمانی ذهنی شناختی، بیش فعالی و نقص توجه تمرکزADHD، تاخیر کلام)، اتاق تاریک
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( شهرک غرب )
توانبخشی حس خوب ( شهرک غرب )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اتاق تاریک، کاردرمانی ذهنی شناختی، گفتاردرمانی، بازی درمانی، تاخیر کلام)
تهران، مرزداران
کلینیک توانبخشی مسیحا(چهارراه تلفنخانه)
کلینیک توانبخشی مسیحا(چهارراه تلفنخانه)
زمینه‌های کاری: استعدادیابی، کاردرمانی ذهنی، مشکلات حسی، نقص توجه، تاخیر رشدی و شناختی
تهران، نارمک
کلینیک توانبخشی مسیحا(نارمک)
کلینیک توانبخشی مسیحا(نارمک)
زمینه‌های کاری: نقص توجه، گفتاردرمانی، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، تاخیر کلامی
تهران، نارمک
کلینیک توانبخشی مسیحا(هفت حوض)
کلینیک توانبخشی مسیحا(هفت حوض)
زمینه‌های کاری: تاق تاریک، لکنت، مشکلات حسی، کاردرمانی جسمی، تاخیر کلامی
تهران، نارمک
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ (مرکز دولتی)
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ (مرکز دولتی)
زمینه‌های کاری: اسپاینا، ا‌ختلال رفتاری، توانبخشی روانی اجتماعی، بیفیدا، اصلاح و تطابق در محیط زندگی
تهران، -
کمال بنی اسدی
کمال بنی اسدی
کاردرمانگر و ‌ارگوتراپیست
زمینه‌های کاری: اتاق تاریک، بیش فعالی، توانبخشی سکته مغزی، گروه درمانی، سندروم داون
تهران، -
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger