کاردرمانی و گفتاردرمانی سپیده
کاردرمانی و گفتاردرمانی سپیده
زمینه‌های کاری: کاردرمانی اتیسم، درمان زانو درد، درمان اختلالات ارتوپدیک و نورولوژیک، گفتاردرمانی اتیسم، انجام ماساژهای تخصصی
شیراز، بلوار سرداران شهید
گفتاردرمانی و کاردرمانی آرامش
گفتاردرمانی و کاردرمانی آرامش
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، ام اس، سکته ی مغزی، کم شنوایی، کاردرمانی جسمی در تاخیرات حرکتی در کودکان
شیراز، بلوار شهید رجایی
گفتاردرمانی و کاردرمانی سجاد پیشه ور
گفتاردرمانی و کاردرمانی سجاد پیشه ور
زمینه‌های کاری: تاخیر حرکتی کودکان، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، ضربه مغزی و شکستگی، اختلالات طیف اوتیسم و عقب ماندگی ذهنی واختلالات یادگیری، ام اس
شیراز، میدان قصرالدشت(مترو)
گفتاردرمانی و کاردرمانی قصرالدشت
گفتاردرمانی و کاردرمانی قصرالدشت
زمینه‌های کاری: سکته مغزی، آسیب های ارتوپدیک، بازی درمانی، اختلالات صوت، نوروفیدبک
شیراز
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger