دکتر ماندانا عطاری
دکتر ماندانا عطاری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند، فلوراید تراپی
تهران
دکتر آزاده نوری
دکتر آزاده نوری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت و متحرک، جراحی دندان، ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان
اصفهان، دروازه تهران
دکتر فرنوش عیوضی
دکتر فرنوش عیوضی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، اوردنچر، ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی زیبایی
تهران، چیتگر
دکتر محمد روستایی
دکتر محمد روستایی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان، روکش دندان، جراحی دندان
تهران، خیابان ایران
دکتر حسن سحرخیز
دکتر حسن سحرخیز
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان، ترمیم دندان
تهران، سعادت آباد
دکتر سعید صفائیان پور
دکتر سعید صفائیان پور
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، پروتز ثابت و متحرک، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، دنداپزشک زیبایی
اصفهان، میدان جمهوری
دکتر امیر ابرقویی
دکتر امیر ابرقویی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، سفید کردن دندان، بازسازی دندان، طرح لبخند، ایمپلنت
تهران، الهیه
دکتر حانیه پاینده
دکتر حانیه پاینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، درمان ریشه، اوردنچر، جراحی دندان، جرمگیری دندان
تهران، شریعتی
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، جراحی دندان نهفته
تهران، خیابان شریعتی
دکتر نیلوفر چرخند
دکتر نیلوفر چرخند
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت و متحرک، لمینیت، روکش دندان، درمان ریشه، بلیچینگ
تهران، جردن
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت دیجیتال، ایمپلنت بدون درد و خون ریزی، لمینت emax، جرمگیری دندان، ارتودنسی
تهران، خیابان ابوذر
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت emax، ایمپلنت بدون درد و خون ریزی، ایمپلنت، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران، شریعتی
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، بلیچینگ، سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان، ارتودنسی
تهران، خیابان شریعتی
دکتر فرید نیکیان
دکتر فرید نیکیان
فلوشیپ: ایمپلنت
زمینه‌های کاری: درمان ریشه دندان(عصب کشی دندان)، جراحی دندان عقل نهفته، ایمپلنت، ترمیم دندان، پروتز ثابت و متحرک
تهران، سعادت آباد
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، فیشور سیلانت، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند
تهران، خیابان ظفر
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، ارتودنسی، ایمپلنت
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، فیشور سیلانت، دندانپزشکی زیبایی
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، ایمپلنت، ترمیم دندان، لمینت دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، اوردنچر، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان، لمینت دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، فیشور سیلانت، بازسازی دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، لمینت دندان، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، فیشور سیلانت، ارتودنسی، لمینت دندان، اوردنچر
تهران، خیابان نامجو
دکتر - --
دکتر - --
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، بروساژ دندان، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، -
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بازسازی دندان، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان
تهران، -
دکتر - -
دکتر - -
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، بروساژ دندان، عصب کشی، فیشور سیلانت، بازسازی دندان
تهران
- -
- -
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، فیشور سیلانت، دندانپزشکی کودکان، دندانپزشکی زیبایی
تهران، -
دکتر شریفه دخت عصمتی
دکتر شریفه دخت عصمتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، پی آرپی، سفید کردن دندان، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان
تهران، -
دکتر ساناز حقیقت نمینی
دکتر ساناز حقیقت نمینی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، جراحی دندان، اوردنچر، ارتودنسی
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، ارتودنسی، طرح لبخند، ایمپلنت، فلوراید تراپی
تهران
دکتر ساناز حیدرخان طهرانی
دکتر ساناز حیدرخان طهرانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، جراحی دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر ساناز رحمانی
دکتر ساناز رحمانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، طرح لبخند، ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر ساناز رضازاده آذر
دکتر ساناز رضازاده آذر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، جراحی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، لمینت دندان
تهران
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر
تهران
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بلیچینگ، ارتودنسی، فیشور سیلانت، ایمپلنت
تهران
دکتر ساناز مغیری
دکتر ساناز مغیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، پروتز متحرک دندان، سفید کردن دندان، ایمپلنت، فیشور سیلانت
تهران
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، اوردنچر، جراحی دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر ساناز مهدی زاده
دکتر ساناز مهدی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، لمینت دندان، بلیچینگ، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر ساناز نقی زاده
دکتر ساناز نقی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر ساناز هاشمی
دکتر ساناز هاشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، روکش دندان، لمینت دندان، بازسازی دندان، ترمیم دندان
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، اوردنچر
تهران
دکتر ساناز یزدانی
دکتر ساناز یزدانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بازسازی دندان، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، ونیر کامپوزیت، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر ساندرا خدابنده لو
دکتر ساندرا خدابنده لو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان، بلیچینگ، جراحی دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر سپهر ترابی
دکتر سپهر ترابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، ایمپلنت، فیشور سیلانت، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سبا آقائی
دکتر سبا آقائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، سفید کردن دندان، طرح لبخند، فیشور سیلانت، ارتودنسی
تهران
دکتر سایه هادیان فر
دکتر سایه هادیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر سایه معصومی
دکتر سایه معصومی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، پروتز ثابت دندان، ایمپلنت، جراحی دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سایه حکیمی جاهد
دکتر سایه حکیمی جاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سایه حجازی
دکتر سایه حجازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، فلوراید تراپی، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سپند قاسمی
دکتر سپند قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، درمان ریشه(عصب کشی)، لمینت دندان، پروتز ثابت دندان، ارتودنسی
تهران
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger