سمیرا یزدانی قادیکلایی
سمیرا یزدانی قادیکلایی
کاردرمانی در منزل
زمینه‌های کاری: ام اس، پارکینسون، ضایعات نخاعی، بهبود عملکرد دست، دیستروفی های عضلانی
قائم‌شهر، همه مناطق قائمشهر و حومه
کاردرمانی مهر
کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: نوروپاتی، سکته مغزی، اختلالات ارتوپدیک شامل شکستگی ها و آسیبهای وارد شده به دستها و انگشتان، دیر راه رفتن، تورتیکولی
قائم‌شهر، خیابان صالحی مازندرانی
کاردرمانی رویش (مژده احمدپور)
کاردرمانی رویش (مژده احمدپور)
زمینه‌های کاری: تاخیر تکاملی، اختلالات مخچه ای، سکته مغزی، سندروم داون، کم توان ذهنی
قائم‌شهر، خیابان مدرس
کاردرمانی قائمشهر
کاردرمانی قائمشهر
کاردرمانی کودکان و بزرگسالان در مسائل جسمی و حرکتی، مشکلات حسی و ذهنی
زمینه‌های کاری: پارکینسون، ام اس، اتیسم، آسیب ارتوپدی دست، تاخیر حرکتی
قائمشهر، -
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger