آرزو سبزواری
آرزو سبزواری
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: آیودی گذاری، مشاوره جنسی، مراقبت های دوران یائسگی، مشاوره جراحی زیبایی زنان، مشاوره تعیین جنسیت پیش از بارداری
درگز، بلوار شهید صیاد شیرازی
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger