لیلا رستم شیرازی
لیلا رستم شیرازی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، استروبوسکوپی و آندوسکوپی حنجره، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، کم شنوایی، درمان لکنت
اصفهان، خیابان رحیم ارباب
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره مهدی فرد
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره مهدی فرد
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اتیسم، اختلالات یادگیری، مشکلات تلفظ، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، مشکلات توجه و تمرکز
اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی
کاردرمانی و گفتاردرمانی آوین
کاردرمانی و گفتاردرمانی آوین
مدیر کلینیک: الیاس منفرد
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، مشکلات تولید گفتار، اتیسم، اختلالات بلع، توجه تمرکز
اصفهان، میدان جمهوری
گفتاردرمانی زهرا قاسمى
گفتاردرمانی زهرا قاسمى
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، اختلالات صوت، اتیسم، شکاف کام و لب، کم شنوایی
اصفهان، خیابان سروش
گفتاردرمانی و کاردرمانی هونا
گفتاردرمانی و کاردرمانی هونا
ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات خواب، بیش فعالی، لکنت، تکنیکهای حافظه و توجه، ناخن جویدن
اصفهان، میدان آزادی
گفتاردرمانی و کاردرمانی هونا (دروازه شیراز )
گفتاردرمانی و کاردرمانی هونا (دروازه شیراز )
ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: لکنت، اختلالات تولید و تلفظ، اتیسم، بهداشت صوت و آوا سازی، شب ادراری
اصفهان، میدان آزادی
گفتاردرمانی و کاردرمانی توانا
گفتاردرمانی و کاردرمانی توانا
کاردرمانی و توانبخشی توانا در اصفهان
زمینه‌های کاری: اتیسم، بیش فعالی، اتاق تاریک، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، توجه تمرکز
اصفهان، خیابان میرزاطاهر غربی
گفتاردرمانی حضرت ابوالفضل (ع)
گفتاردرمانی حضرت ابوالفضل (ع)
درمان اختلالات گفتاری
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، آفازی، بیش فعالی، کاردرمانی جسمی، اتیسم
اصفهان، خیابان سعادت آباد
نوشین لوئیان
نوشین لوئیان
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، مشکلات تولید گفتار، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، درمان لکنت، بیش فعالی
اصفهان، فلکه فلسطین
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger