گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (آزادی)
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (آزادی)
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: آسیب عصب و تاندون دست، آسیب مخچه، سوختگی، اختلالات یادگیری، تاخیر حرکتی در کودکان
تهران، خیابان آزادی
گفتاردرمانی - (آزادی)
گفتاردرمانی - (آزادی)
درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: لکنت، اختلالات یادگیری، مشکلات شنوایی، اختلالات ناشی از فلج مغزی، مشکلات تلفظی
تهران، -
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger