گفتاردرمانی پایتخت
گفتاردرمانی پایتخت
زمینه‌های کاری: اختلالات حنجره و صدا، عکس برداری از حنجره، درمان اختلالات مربوط به کودکان، لکنت، اختلالات مربوط به بزرگسالان
اصفهان، خیابان شمس آبادی
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره مهدی فرد
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره مهدی فرد
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، کم شنوایی، شکاف کام و لب، اتیسم، درمان لکنت
اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی
کاردرمانی و گفتاردرمانی آوین
کاردرمانی و گفتاردرمانی آوین
مدیر کلینیک: الیاس منفرد
زمینه‌های کاری: تربیت شنیداری، اختلالات صوت، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، کاردرمانی جسمی
اصفهان، میدان جمهوری
گفتاردرمانی تبسم اصفهان
گفتاردرمانی تبسم اصفهان
زمینه‌های کاری: کاشت حلزون، درمان لکنت، درمان اختلالات یادگیری و توجه و تمرکز، گفتاردرمانی بعد از سکته و ضربه مغزی، توانبخشی تخصصی طیف اتیسم
اصفهان، بهارستان، الفت غربی
گفتاردرمانی رستاک
گفتاردرمانی رستاک
زمینه‌های کاری: ضربه مغزی، اختلالات زبان در بزرگسالان، اختلال یادگیری، اتیسم، اختلالات صدا
اصفهان، خیابان بزرگمهر
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
شعبه یک
زمینه‌های کاری: درمان دانش آموزان دچار اختلالات یادگیری، ضعف در نوشتن، درمان کودکان بیش فعال و دچار نقص توجه، عکس برداری از حنجره، ضعف در ریاضی
اصفهان، خیابان کاوه
گفتاردرمانی پایتخت پارسه( خیابان کاوه )
گفتاردرمانی پایتخت پارسه( خیابان کاوه )
شعبه یک
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، مشاوره در مشکلات کودک، نوروفیدبک، درمان اختلالات مربوط به کودکان، تاخیر در شروع گفتار
اصفهان، خیابان کاوه
گفتاردرمانی پایتخت پارسه ( خیابان کاوه )
گفتاردرمانی پایتخت پارسه ( خیابان کاوه )
شعبه یک
زمینه‌های کاری: مشاوره پیش از ازدواج، ضعف در ریاضی، مشاوره و روانشناسی، درمان دانش آموزان دچار اختلالات یادگیری، بازی درمانی
اصفهان، خیابان کاوه
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
شعبه دو
زمینه‌های کاری: درمان دانش آموزان دچار اختلالات یادگیری، ضعف در ریاضی، تست های مختلف شخصیت و پیش از ازدواج، عکس برداری از حنجره، مشاوره و روانشناسی
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
گفتاردرمانی پایتخت پارسه ( چهارباغ بالا )
گفتاردرمانی پایتخت پارسه ( چهارباغ بالا )
شعبه دو
زمینه‌های کاری: تست های مختلف شخصیت و پیش از ازدواج، عکس برداری از حنجره، اختلالات حنجره و صدا، تاخیر در شروع گفتار، بازی درمانی
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
گفتاردرمانی و کاردرمانی هونا
گفتاردرمانی و کاردرمانی هونا
ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: تکنیکهای حافظه و توجه، اختلالات گفتار و زبان، اختلال یادگیری و آموزشی، اتیسم، اختلال تشدید و صدای تو دماغی
اصفهان، میدان آزادی
گفتاردرمانی و کاردرمانی هونا (دروازه شیراز )
گفتاردرمانی و کاردرمانی هونا (دروازه شیراز )
ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: تکنیکهای حافظه و توجه، لکنت، اختلالات گفتار و زبان، اختلال تشدید و صدای تو دماغی، اختلال یادگیری و آموزشی
اصفهان، میدان آزادی
گفتاردرمانی و کاردرمانی توانا
گفتاردرمانی و کاردرمانی توانا
کاردرمانی و توانبخشی توانا در اصفهان
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، بازی درمانی، اتاق تاریک، آفازی، کاردرمانی ذهنی
اصفهان، خیابان میرزاطاهر غربی
گفتاردرمانی پایتخت (خیابان شمس آبادی)
گفتاردرمانی پایتخت (خیابان شمس آبادی)
زمینه‌های کاری: اختلالات مربوط به بزرگسالان، درمان اختلالات مربوط به کودکان، عکس برداری از حنجره، مشکلات تلفظ، اختلالات حنجره و صدا
اصفهان، خیابان شمس آبادی
گفتاردرمانی پایتخت (خیابان شمس آبادی)
گفتاردرمانی پایتخت (خیابان شمس آبادی)
زمینه‌های کاری: درمان اختلالات مربوط به کودکان، مشکلات تلفظ، اختلالات حنجره و صدا، عکس برداری از حنجره، اختلالات مربوط به بزرگسالان
اصفهان، خیابان شمس آبادی
گفتاردرمانی پایتخت پارسه ( چهارباغ بالا )
گفتاردرمانی پایتخت پارسه ( چهارباغ بالا )
شعبه دو
زمینه‌های کاری: مشاوره و روانشناسی، عکس برداری از حنجره، مشاوره در استرس و اضطراب، مشاوره پیش از ازدواج، لکنت
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
بهنام حافظی
بهنام حافظی
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اوتیسم، مشکلات صوتی در خوانندگان و مداحان و آموزگاران، عقب ماندگی ذهنی، مشکلات توجه و تمرکز
اصفهان، دروازه دولت
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger