فاطمه قدیری
فاطمه قدیری
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان بیماری های زنان، مشاوره قبل و بعد از ازدواج، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری
نیشابور، خیابان عطار
زهرا بیاتی
زهرا بیاتی
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: صدورگواهی سلامت، برگزاری کلاسهای افزایش هوش جنین دربارداری، گذاشتن وبرداشتنIUD، مراقبت های دوران بارداری، انجام کلیه خدمات مامایی(درمان عفونتها-پاپ اسمیر-معاینه پستان)
نیشابور، خیابان نور بین نور14و 16
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger