زهرا یارمحمدی (سه راه شریعتی)
زهرا یارمحمدی (سه راه شریعتی)
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: درمان عفونت ها و واژینیت، تنظیم خانواده، گرفتن نمونه HIV، بهداشت و مشکلات دوران یائسگی، مراقبت های بعد از زایمان
تهران، خانی آباد نو
زهرا یارمحمدی ( سه راه شریعتی )
زهرا یارمحمدی ( سه راه شریعتی )
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان عفونت ها و واژینیت، مشاوره قبل از ازدواج، تنظیم خانواده، گذاشتن IUD
تهران، خانی آباد نو
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger