دکتر ملیحه شریعتی (چهارراه گلوبندک)
دکتر ملیحه شریعتی (چهارراه گلوبندک)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی کودکان، اوردنچر، بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت
تهران
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger