مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( سقز )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( سقز )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات حسی حرکتی، لارینگوسکوپی، تاخیر در رشد طبیعی کودکان، بیش فعالی، درمان مشکلات صدا و حنجره
سقز، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج (سقز)
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج (سقز)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان اختلال بلع نوزادن، بلع در کودکان و بزرگسالان، لارینگوسکوپی، بیش فعالی، تاخیر در تکلم
سنندج، خیابان مولوی
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger