دکتر ویدا تقی پور بازرگانی
دکتر ویدا تقی پور بازرگانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی های لاپاروسکوپی، جراحی های هیستروسکوپی
زمینه‌های کاری: بیماری های زنان، مراقبت های بارداری، اندومتریوز، زایمان طبیعی، انواع عمل های جراحی زنان به روش لیزری
مشهد، -
دکتر دیانا حسینی
دکتر دیانا حسینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فوق تخصص: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان، درمان زگیل تناسلی، جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن
مشهد، احمدآباد
حمیده صباغ
حمیده صباغ
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مشاوره تغذیه قبل و بعد از بارداری، کنترل بارداری، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، خیابان رسالت
دکتر نیره خادم غائبی
دکتر نیره خادم غائبی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: نازایی وIVF
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، احمدآباد
مژگان خدیوی پناه
مژگان خدیوی پناه
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران زایمان، مشاوره قبل بارداری و زایمان و ناباروری، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، بلوار وکیل آباد
دکتر شهره سعید
دکتر شهره سعید
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد، هیسترکتومی، متخصص زنان و زایمان
مشهد، بلوار وکیل آباد
دکتر زهرا زارع
دکتر زهرا زارع
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، عمل جراحی زنان، لاپراسکوپی، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، احمد آباد
دکتر زهرا محسنیان
دکتر زهرا محسنیان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، زایمان بدون درد، سرطان های زنان، درمان خشکی واژن، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، احمد آباد
دکتر فخری فخردربانان
دکتر فخری فخردربانان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، متخصص زنان و زایمان، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، سناباد
دکتر زهره کیخا
دکتر زهره کیخا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، سی متری طلاب
دکتر محبوبه رضائی نژاد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، مراقبت های دوران یائسگی، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران زایمان، تنگ کردن واژن
مشهد، قاسم آباد
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر وحیده فربودی
دکتر وحیده فربودی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی
مشهد، ابن سینا 10
دکتر متین عطاران
دکتر متین عطاران
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن
مشهد، حاشیه خیابان کوهسنگی
دکتر عصمت قربانی
دکتر عصمت قربانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، زایمان طبیعی، سرطان های زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، ابتدای خیابان احمدآباد
دکتر هما اسکوئیان
دکتر هما اسکوئیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران زایمان، عمل جراحی زنان
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر زهرا توانایی
دکتر زهرا توانایی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، احمد آباد
دکتر ترانه مهاجری
دکتر ترانه مهاجری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر فریبا حقی
دکتر فریبا حقی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد
مشهد، نخریسی
دکتر سیما رضازاده
دکتر سیما رضازاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، سفید کردن واژن، زایمان بدون درد، هیسترکتومی
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر لیدا تکلو
دکتر لیدا تکلو
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر الهه صالحی
دکتر الهه صالحی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر مهین ادهمی مقدم
دکتر مهین ادهمی مقدم
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر یلدا آریان
دکتر یلدا آریان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری، سفید کردن واژن، سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مرجانه فرازستانیان
دکتر مرجانه فرازستانیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، میدان دکتر شریعتی
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد، زایمان طبیعی
مشهد، چهارراه برق
دکتر فاطمه هاشمیان
دکتر فاطمه هاشمیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر مهری براتیان سرابی
دکتر مهری براتیان سرابی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، زایمان بدون درد، زایمان سزارین، جوانسازی واژن، سفید کردن واژن
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر مریم پزشکیان
دکتر مریم پزشکیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، هیسترکتومی، عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر فاطمه وحید رودسری
دکتر فاطمه وحید رودسری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، هیسترکتومی
مشهد، میدان بیمارستان امام رضا
دکتر مریم میرپور
دکتر مریم میرپور
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، خیابان سرخس
دکتر ملیحه غلامی
دکتر ملیحه غلامی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، زایمان بدون درد
مشهد، احمد آباد
دکتر فریبا دژکام
دکتر فریبا دژکام
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، زایمان بدون درد
مشهد، خیابان دکترا
دکتر مینو نایبی
دکتر مینو نایبی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، سرطان های زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان
مشهد، بلوار سجاد
دکتر مریم تیموری سنگانی
دکتر مریم تیموری سنگانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، زایمان بدون درد، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر فاطمه آذرپرند
دکتر فاطمه آذرپرند
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، زایمان طبیعی، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، پرستار 1
دکتر مرضیه شیرازی
دکتر مرضیه شیرازی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی
مشهد، خیابان پرستار 1
دکتر بی بی طاهره سالاری
دکتر بی بی طاهره سالاری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان
مشهد، بلوار توس
دکتر فرزانه سبحانی
دکتر فرزانه سبحانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، سرطان های زنان، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر فرانک فاضل
دکتر فرانک فاضل
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن، زایمان بدون درد، آزمایش پاپ اسمیر، هیسترکتومی
مشهد، خیابان شهید چمران
ماما مشهد
ماما مشهد
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، پاپ اسمیر، ویزیت آنلاین، مراقبت نوزاد و شیردهی، درمان مشکلات زنان و نوزادان با طب سنتی و نوین
مشهد، -
دکتر فریبا حیدرى علوى
دکتر فریبا حیدرى علوى
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، زایمان سزارین، جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، -
فروغ برهانی
فروغ برهانی
کارشناس مامایی ، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: مشاوره تغذیه و کنترل وزن در دوران بارداری و بعد از زایمان با رژیم و هیپنوتیزم و ورزش، مراقبت های دوران بارداری، کنترل ماهیانه بارداری، آموزش مراقبت های دوران نوزادی تا کودکان زیر شش سال، آموزش روش های پیشگیری
مشهد، بلوار فردوسی
دکتر سمیرا شهابی نژاد
دکتر سمیرا شهابی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، بلوار امامت
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger