دکتر هدی حق نظر (متخصص زیبایی زنان در ساری)
دکتر هدی حق نظر (متخصص زیبایی زنان در ساری)
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی، درمان واژینیسموس، جراحی زیبایی زنان، تزریق چربی به واژن
ساری، خیابان قارن
دکتر هدی حق نظر (متخصص زنان و زایمان ساری)
دکتر هدی حق نظر (متخصص زنان و زایمان ساری)
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، درمان واژینیسموس، زایمان سزارین
ساری، خیابان قارن
دکتر هدی حق نظر (متخصص زنان ساری)
دکتر هدی حق نظر (متخصص زنان ساری)
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، زایمان سزارین، تزریق چربی به واژن، تنگ کردن واژن، بلیچینگ واژن
ساری، خیابان قارن
دکتر هدی حق نظر
دکتر هدی حق نظر
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، سفید کردن واژن، تزریق چربی به واژن، جوانسازی واژن، درمان واژینیسموس
ساری، خیابان قارن
دکتر فرح ابطحی
دکتر فرح ابطحی
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، درمان انواع زگیلهای تناسلی، تعیین جنسیت، جراحی زیبایی زنان
ساری، سه راه کشاورزی
دکتر سالومه پیوندی
دکتر سالومه پیوندی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی؛ فلوشیپ: تخصصی اختلالات کف لگن در زنان
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، اعمال جراحی زیبایی ژنیکولویک، عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران یائسگی
ساری، خیابان فرهنگ
دکتر الهام قلی پور
دکتر الهام قلی پور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جراحی لیزر زیبایی، مراقبت های دوران یائسگی، جراحى هاى زیبایى و ترمیمى زنان، سفیدکردن واژن
ساری، خیابان قارن
دکتر ناهید عالیشاه
دکتر ناهید عالیشاه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
ساری، خیابان فرهنگ
دکتر بنفشه قریشی
دکتر بنفشه قریشی
جراح متخصص زنان و زایمان ( جراح زیبایی زنان)
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، کولپوسکوپی، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران زایمان، جوانسازی واژن
ساری، خیابان قارن
دکتر سیده رفعت بنافتی
دکتر سیده رفعت بنافتی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان، عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران زایمان
ساری، میدان شهدا
دکتر مهدخت سلطانی
دکتر مهدخت سلطانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جراحی زیبایی زنان، هیسترکتومی، متخصص زنان و زایمان، مراقبت های دوران یائسگی
ساری، خیابان فرهنگ
دکتر بنفشه قریشی (جراحی زیبایی زنان)
دکتر بنفشه قریشی (جراحی زیبایی زنان)
جراح متخصص زنان و زایمان ( جراح زیبایی زنان)
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، لیزر مونالیزا، لابیاپلاستی، کولپوسکوپی
ساری، خیابان قارن
دکتر فرانک رهبر
دکتر فرانک رهبر
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی، سفید کردن واژن، تزریق چربی به واژن
ساری، خیابان قارن
دکتر ایمانه احمدی
دکتر ایمانه احمدی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان، تعیین جنسیت
ساری، بلوار خزر
دکتر مریم اسدی زیدآبادی
دکتر مریم اسدی زیدآبادی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، تزریق چربی به واژن، زایمان بدون درد، هیسترکتومی، سرطان های زنان
ساری، -
دکتر مریم السادات طباطبایی پور
دکتر مریم السادات طباطبایی پور
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جوانسازی واژن، کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران زایمان
ساری، خیابان رازی
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger