دکتر دیانا حسینی
دکتر دیانا حسینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فوق تخصص: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، سرطان های زنان، لیزر درمانی، درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، احمدآباد
دکتر نیره خادم غائبی
دکتر نیره خادم غائبی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: نازایی وIVF
زمینه‌های کاری: IVF، مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، احمدآباد
مژگان خدیوی پناه
مژگان خدیوی پناه
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری، مشاوره قبل بارداری و زایمان و ناباروری، ماساژ مادران باردار، ماما همراه زایمان طبیعی
مشهد، توس 3
دکتر شهره سعید
دکتر شهره سعید
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، بلوار وکیل آباد
دکتر زهرا زارع
دکتر زهرا زارع
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیستروسکوپی، متخصص زنان و زایمان، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان
مشهد، احمد آباد
دکتر فریبا حقی
دکتر فریبا حقی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، هیسترکتومی، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، زایمان بدون درد
مشهد، نخریسی
دکتر متین عطاران
دکتر متین عطاران
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، هیسترکتومی، زایمان سزارین
مشهد، حاشیه خیابان کوهسنگی
دکتر زهرا محسنیان
دکتر زهرا محسنیان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، زایمان طبیعی، لابیاپلاستی، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان
مشهد، احمد آباد
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، زایمان سزارین، لابیاپلاستی، عمل جراحی زنان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر زهره کیخا
دکتر زهره کیخا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، مراقبت های دوران زایمان، هیسترکتومی، آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، سی متری طلاب
دکتر فخری فخردربانان
دکتر فخری فخردربانان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، زایمان طبیعی، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، سناباد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، قاسم آباد
دکتر وحیده فربودی
دکتر وحیده فربودی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان، تنگ کردن واژن، جوانسازی واژن
مشهد، ابن سینا 10
دکتر زهرا توانایی
دکتر زهرا توانایی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، زایمان طبیعی، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین
مشهد، احمد آباد
دکتر عصمت قربانی
دکتر عصمت قربانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، هیسترکتومی، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، ابتدای خیابان احمدآباد
دکتر هما اسکوئیان
دکتر هما اسکوئیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر ترانه مهاجری
دکتر ترانه مهاجری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، سفید کردن واژن، آزمایش پاپ اسمیر، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مرضیه شیرازی
دکتر مرضیه شیرازی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان، زایمان طبیعی، تزریق چربی به واژن
مشهد، خیابان پرستار 1
دکتر الهه صالحی
دکتر الهه صالحی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان بدون درد
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر فاطمه آذرپرند
دکتر فاطمه آذرپرند
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان
مشهد، پرستار 1
دکتر لیدا تکلو
دکتر لیدا تکلو
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر سیما رضازاده
دکتر سیما رضازاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مهین ادهمی مقدم
دکتر مهین ادهمی مقدم
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، زایمان سزارین، مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر یلدا آریان
دکتر یلدا آریان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مرجانه فرازستانیان
دکتر مرجانه فرازستانیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، میدان دکتر شریعتی
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان، زایمان طبیعی
مشهد، چهارراه برق
دکتر بی بی طاهره سالاری
دکتر بی بی طاهره سالاری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، زایمان بدون درد، زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری، هیسترکتومی
مشهد، بلوار توس
دکتر فاطمه هاشمیان
دکتر فاطمه هاشمیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر مهری براتیان سرابی
دکتر مهری براتیان سرابی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر مریم پزشکیان
دکتر مریم پزشکیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر فاطمه وحید رودسری
دکتر فاطمه وحید رودسری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی
مشهد، میدان بیمارستان امام رضا
دکتر مریم میرپور
دکتر مریم میرپور
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، خیابان سرخس
دکتر ملیحه غلامی
دکتر ملیحه غلامی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، احمد آباد
دکتر فریبا دژکام
دکتر فریبا دژکام
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان
مشهد، خیابان دکترا
دکتر مینو نایبی
دکتر مینو نایبی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، زایمان بدون درد، زایمان سزارین، سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، بلوار سجاد
دکتر مریم تیموری سنگانی
دکتر مریم تیموری سنگانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی، سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر فرزانه سبحانی
دکتر فرزانه سبحانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد، سرطان های زنان، سفید کردن واژن، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر فرانک فاضل
دکتر فرانک فاضل
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، خیابان شهید چمران
دکتر فریبا حیدرى علوى
دکتر فریبا حیدرى علوى
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، -
دکتر سمیرا شهابی نژاد
دکتر سمیرا شهابی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، زایمان سزارین
مشهد، بلوار امامت
فروغ برهانی
فروغ برهانی
کارشناس مامایی ، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، آموزش مراقبت های دوران نوزادی تا کودکان زیر شش سال، یوگا بعد از زایمان برای تسریع در برگشت بدن مادر به شرایط قبل از بارداری، درمان واژینیت ها با داروهای مجاز، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، بلوار فردوسی
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger