دکتر ناهید صفا
دکتر ناهید صفا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سرطان های زنان، مینی ابدومینوپلاستی، آزمایش پاپ اسمیر
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر ساناز سلمان زاده
دکتر ساناز سلمان زاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، زایمان طبیعی
تبریز، فلکه دانشگاه
دکتر ناهید بی همتا
دکتر ناهید بی همتا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، پلاسماتراپی، هیسترکتومی، بوتاکس برای درمان واژینسموس، مراقبت های دوران زایمان
تبریز، تقاطع طالقانی با 17 شهریور جدید
دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، کولپوسکوپی، درمان خشکی واژن
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر فاطمه صغری زمانی
دکتر فاطمه صغری زمانی
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، زایمان سزارین، سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، لابیاپلاستی
تبریز، چهارراه شریعتی
دکتر معصومه دوپور
دکتر معصومه دوپور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: ناباروری، ivf، هیستروسکوپی، لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، تنگ کردن واژن، زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، آزمایش پاپ اسمیر
تبریز، -
دکتر حوریه حلیمی میلانی
دکتر حوریه حلیمی میلانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، هیسترکتومی، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد
تبریز، -
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، تنگ کردن واژن، سفید کردن واژن، متخصص زنان و زایمان، عمل جراحی زنان
تبریز، -
دکتر لیلا شباهنگ
دکتر لیلا شباهنگ
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، زایمان با بی دردی، سرطان های زنان، درمان خشکی واژن، تعیین جنسیت
تبریز، -
دکتر پروین باستانی
دکتر پروین باستانی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: کف لگن
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر فریبا حضرتی
دکتر فریبا حضرتی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن، هیسترکتومی، زایمان بدون درد، تنگ کردن واژن
تبریز، -
دکتر مستانه وثوق طهرانی
دکتر مستانه وثوق طهرانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، سرطان های زنان، لابیاپلاستی، تعیین جنسیت، آزمایش پاپ اسمیر
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر الهام افتخاری میلانی
دکتر الهام افتخاری میلانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، جراحی زیبایی زنان، تعیین جنسیت، عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی
تبریز، چهارراه باغشمال
دکتر مریم طرزمنی
دکتر مریم طرزمنی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان سزارین، لابیاپلاستی
تبریز، فلکه دانشگاه
دکتر فریبا مظفری
دکتر فریبا مظفری
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، زایمان طبیعی
تبریز، خیابان 17 شهریور
دکتر سحر مولایی
دکتر سحر مولایی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران یائسگی، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین، زایمان طبیعی
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر سودابه سعیدکار
دکتر سودابه سعیدکار
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر فراهیم انوری
دکتر فراهیم انوری
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، عمل جراحی زنان، متخصص زنان و زایمان
تبریز، خیابان 17 شهریور
دکتر مریم منصورفر
دکتر مریم منصورفر
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی، جوانسازی واژن
تبریز، چهارراه باغشمال
دکتر رقیه موسی زاده
دکتر رقیه موسی زاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، تعیین جنسیت، جراحی زیبایی زنان
تبریز، آغاز 17 شهریور از راستا باغشمال
دکتر حاجیه قره باغی
دکتر حاجیه قره باغی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، تعیین جنسیت، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران زایمان
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر نوشین شاه محمدی
دکتر نوشین شاه محمدی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر مهین میرزاجان زاده
دکتر مهین میرزاجان زاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد، زایمان سزارین
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر نسترن کیوانچهر
دکتر نسترن کیوانچهر
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران زایمان، لابیاپلاستی، هیسترکتومی، سرطان های زنان
تبریز، خیابان آزادی
دکتر شهین موسوی
دکتر شهین موسوی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، زایمان سزارین
تبریز، خیابان آزادی
دکتر روزیتا حسین زاده
دکتر روزیتا حسین زاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد
تبریز، چهارراه باغشمال
دکتر فاطمه نظری خانمیری
دکتر فاطمه نظری خانمیری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، زایمان سزارین، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری
تبریز، کمربندی میانی
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، تنگ کردن واژن، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان، لابیاپلاستی
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر طناز محمودپور
دکتر طناز محمودپور
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران زایمان، تعیین جنسیت، زایمان سزارین
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر پریسا حبیب اله زاده
دکتر پریسا حبیب اله زاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، لابیاپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر سیمین صادقی فرد
دکتر سیمین صادقی فرد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، تعیین جنسیت، زایمان طبیعی، زایمان بدون درد، متخصص زنان و زایمان
تبریز، خیابان عباسی
دکتر پری سید مدنی
دکتر پری سید مدنی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، زایمان بدون درد، زایمان سزارین
تبریز، خیابان امام
دکتر فاطمه طباطبایی
دکتر فاطمه طباطبایی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران یائسگی
تبریز، خیابان آزادی
دکتر سیمین تقوی
دکتر سیمین تقوی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، زایمان بدون درد، تعیین جنسیت، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری
تبریز، ارتش جنوبی
دکتر عادله افکاری
دکتر عادله افکاری
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، زایمان بدون درد
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر مهری آذر فخرائی
دکتر مهری آذر فخرائی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، جراحی زیبایی زنان، زایمان سزارین، مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی
تبریز، خیابان پاستور جدید
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger