دکتر نجمه اخلاقی (توحید میانی)
دکتر نجمه اخلاقی (توحید میانی)
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: کشیدن دندان کودک، فیشور سیلانت (شیاربندی)، عصب‌کشی دندان‌های شیری، روکش دندان شیری، درمان ریشه دندان‌های دائمی نابالغ
اصفهان، بلوار دانشگاه
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger