مهین اخباری
مهین اخباری
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مشاوره و تنظیم خانواده، تستهای بارداری، کنترل و مراقبتهای دوران بارداری وقبل و بعد آن، تست پاپ اسمیرباتفسیر آن، رفع کامل و سریع تیرگیهای کشاله ران و زیربغل وهر ناحیه از بدن
تبریز، کوی منظریه
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger