دکتر محمد روستایی (بهارستان)
دکتر محمد روستایی (بهارستان)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بازسازی دندان، بلیچینگ، درمان ریشه، ایمپلنت
تهران، خیابان ایران
دکتر سید نادر مسعودی (بهارستان)
دکتر سید نادر مسعودی (بهارستان)
دندانپزشک درمان ریشه
زمینه‌های کاری: بازسازی دندانهای تخریب شده، درمان ریشه(عصب کشی)، عصب کشی دندانهای پیچیده
اصفهان، سپاهان شهر
دکتر نسترن فرهادی
دکتر نسترن فرهادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان، ایمپلنت، بروساژ دندان
بهارستان
دکتر منوچهر قاسمی
دکتر منوچهر قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان، فیشور سیلانت
بهارستان
دکتر محمد امیری
دکتر محمد امیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ارتودنسی، ترمیم دندان، بازسازی دندان، جراحی دندان
بهارستان
دکتر غلامرضا عسگری اسکستان
دکتر غلامرضا عسگری اسکستان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، بلیچینگ، بازسازی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی زیبایی
بهارستان
دکتر علی پارسامند
دکتر علی پارسامند
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، بروساژ دندان
بهارستان
دکتر سیدداود موسوی
دکتر سیدداود موسوی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، اوردنچر، طرح لبخند، ترمیم دندان
بهارستان، خ الفت چهارراه فرشته مقابل داروخانه مقدس
دکتر فرزاد برازنده
دکتر فرزاد برازنده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، لمینت دندان، جراحی دندان، جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی
بهارستان، خ الفت چهارراه فرشته پ103
دکتر کامران دوامی
دکتر کامران دوامی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، طرح لبخند، روکش دندان، ارتودنسی، فلوراید تراپی
بهارستان، غدیربلوارغدیرپاساژنگین 7طدوم
دکتر لیلا ناجی زاده گواشیریان
دکتر لیلا ناجی زاده گواشیریان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، ترمیم دندان
بهارستان، بهار
دکتر مجید گودرزی نژاد
دکتر مجید گودرزی نژاد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، طرح لبخند، ارتودنسی، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان
بهارستان، خ الفت شرقی پلاک 109
دکتر مسعود جهانبخش
دکتر مسعود جهانبخش
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، اوردنچر، ایمپلنت
بهارستان، خ الفت جنب داروخانه مقدس
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger