دکتر زهرا امدادی
دکتر زهرا امدادی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، مشاوره قبل از بارداری، جراحی زیبایی زنان
تبریز، پایین تر از بیمارستان شمس
دکتر شرمین پژواک
دکتر شرمین پژواک
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، PRP(پی آر پی)، پلاسما تراپی، جراحی تخمدان، درمان زگیل تناسلی
تبریز، خیابان پاستور جدید 2
دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی ترمیمی واژن، لابیاپلاستی، جراحی تخمدان، درمان نازایی
تبریز
دکتر فاطمه عباسعلی زاده خیابان
دکتر فاطمه عباسعلی زاده خیابان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، لابیاپلاستی، درمان زگیل تناسلی، درمان بیماری های تخمدان، جوانسازی واژن
تبریز
دکتر فراهم انوری آذر
دکتر فراهم انوری آذر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، تزریق فیلر به واژن، درمان کیست تخمدان، درمان خونریزی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه
تبریز
دکتر فرح جدیان
دکتر فرح جدیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، لابیاپلاستی، درمان نازایی، درمان خونریزی رحم، تزریق فیلر به واژن
تبریز
دکتر فرح ناز ریحانی فر
دکتر فرح ناز ریحانی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، لابیاپلاستی، درمان بیماری های رحم، تزریق چربی به واژن، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر فرحناز فغفوری
دکتر فرحناز فغفوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان کیست تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، درمان پولیپ رحم، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر فرناز منتظری
دکتر فرناز منتظری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، پی آرپی واژن، جراحی رحم، جراحی تخمدان، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر فریبا اناری
دکتر فریبا اناری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، جراحی تخمدان، جوانسازی واژن، پی آرپی واژن، هودکتومی
تبریز
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، جراحی تخمدان، درمان میوم رحم، عمل جراحی زنان، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر فریبا ظفربخش
دکتر فریبا ظفربخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم
تبریز
دکتر فریبا فضیل
دکتر فریبا فضیل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، پرینورافی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی
تبریز
دکتر فریده رمزی
دکتر فریده رمزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، تعیین جنسیت، کولپوسکوپی، درمان کیست تخمدان، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر فریدون قمری
دکتر فریدون قمری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، هودکتومی، جراحی ترمیمی واژن، تزریق چربی به واژن، تعیین جنسیت
تبریز
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان خونریزی رحم، جراحی ترمیمی واژن، تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر فیروز طاهری
دکتر فیروز طاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های تخمدان، درمان میوم رحم، تنگ کردن واژن، پرینورافی
تبریز
دکتر قاسم امیری بستان آباد
دکتر قاسم امیری بستان آباد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، پی آرپی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
تبریز
دکتر کبری حمدی
دکتر کبری حمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، کولپوسکوپی، درمان پولیپ رحم، جراحی رحم، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر کبری محمدی
دکتر کبری محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، تزریق فیلر به واژن، عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی، جراحی تخمدان
تبریز
دکتر کلارا طایفه منظمی
دکتر کلارا طایفه منظمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان زگیل تناسلی، درمان میوم رحم، جراحی رحم، پرینورافی
تبریز
دکتر لیدا حیدری
دکتر لیدا حیدری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، پی آرپی واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان میوم رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه
تبریز
دکتر لیلا بگلر
دکتر لیلا بگلر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، مراقبت های دوران بارداری، درمان زگیل تناسلی، جراحی زیبایی زنان، درمان نازایی
تبریز
دکتر لیلا حامد
دکتر لیلا حامد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان هرپس تناسلی، درمان کیست تخمدان
تبریز
دکتر لیلا خرمی فر
دکتر لیلا خرمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، عمل جراحی زنان، درمان زگیل تناسلی، جوانسازی واژن، هودکتومی
تبریز
دکتر لیلا شب آهنگ
دکتر لیلا شب آهنگ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، پرینورافی، درمان خونریزی رحم، درمان عفونت زنان، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر لیلی شکورشهابی
دکتر لیلی شکورشهابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، عمل جراحی زنان، درمان بیماری های تخمدان، پرینورافی، جراحی تخمدان
تبریز
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، تزریق فیلر به واژن، جراحی رحم، پرینورافی، درمان بیماری های رحم
تبریز
دکتر محمد علی صراطی نوری
دکتر محمد علی صراطی نوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، هودکتومی، تنگ کردن واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جراحی زیبایی زنان، تزریق چربی به واژن، تعیین جنسیت، جراحی رحم
تبریز
دکتر محمدتقی اونچی
دکتر محمدتقی اونچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، پی آرپی واژن، درمان نازایی، جراحی زیبایی زنان، تعیین جنسیت
تبریز
دکتر محمدتقی حمیدیه
دکتر محمدتقی حمیدیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، جراحی رحم، عمل جراحی زنان، درمان زگیل تناسلی، تعیین جنسیت
تبریز
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان هرپس تناسلی، پرینورافی، درمان زگیل تناسلی، درمان نازایی
تبریز
دکتر محمدعلی مزیدی
دکتر محمدعلی مزیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، کولپوسکوپی، درمان زگیل تناسلی، درمان میوم رحم، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
دکتر محمود هاشمی اقدم
دکتر محمود هاشمی اقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، جراحی تخمدان، درمان پولیپ رحم، پرینورافی، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر مرجان امینی
دکتر مرجان امینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان کیست تخمدان، پرینورافی، درمان بیماری های تخمدان، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان خشکی واژن، درمان پولیپ رحم، جراحی زیبایی زنان، پرینورافی
تبریز
دکتر مریم طرزمنی
دکتر مریم طرزمنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، کولپوسکوپی، پرینورافی
تبریز
دکتر مریم عزتی
دکتر مریم عزتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان خشکی واژن، تنگ کردن واژن، پرینورافی، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر نسرین جوادی دهخوارقانی
دکتر نسرین جوادی دهخوارقانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، پی آرپی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های رحم
تبریز
دکتر ناهید رهبر فرش پیرا
دکتر ناهید رهبر فرش پیرا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، جراحی رحم، پی آرپی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان نازایی
تبریز
دکتر ناهیده گرانسایه
دکتر ناهیده گرانسایه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان خشکی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، تعیین جنسیت، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر ناهیده موسوی اقدم
دکتر ناهیده موسوی اقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان عفونت زنان، درمان پولیپ رحم، پی آرپی واژن، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر ندا اصغری کلیبر
دکتر ندا اصغری کلیبر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، پی آرپی واژن، تعیین جنسیت، درمان خونریزی رحم، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر ندا رضازاده
دکتر ندا رضازاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی تخمدان، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
دکتر نسترن زارع پورنصیری
دکتر نسترن زارع پورنصیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان نازایی، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر نسترن کیوانچهر
دکتر نسترن کیوانچهر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های تخمدان، جوانسازی واژن، درمان بیماری های رحم، هودکتومی
تبریز
دکتر نسرین بدرانلوئی
دکتر نسرین بدرانلوئی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان کیست تخمدان، درمان نازایی، درمان بیماری های رحم، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر هوشنگ صارمی
دکتر هوشنگ صارمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، جراحی زیبایی زنان، تعیین جنسیت، پی آرپی واژن، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر نوروزعلی حاج حسینی
دکتر نوروزعلی حاج حسینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی تخمدان، لابیاپلاستی، کولپوسکوپی
تبریز
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger