دکتر سید نادر مسعودی (کاوه)
دکتر سید نادر مسعودی (کاوه)
دندانپزشک درمان ریشه
زمینه‌های کاری: بازسازی دندانهای تخریب شده، درمان ریشه(عصب کشی)، عصب کشی دندانهای پیچیده
اصفهان، سپاهان شهر
دکتر سارا کاوه
دکتر سارا کاوه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، طرح لبخند، بروساژ دندان، ترمیم دندان، اوردنچر
اصفهان
دکتر کاوه امیدی نجف‌آباد
دکتر کاوه امیدی نجف‌آباد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان
دکتر مائده کاوه
دکتر مائده کاوه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، ارتودنسی، لمینت دندان، جرمگیری دندان
اصفهان
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger