دکتر سعید صفائیان پور (دروازه شیراز)
دکتر سعید صفائیان پور (دروازه شیراز)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، پروتز ثابت و متحرک، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، دنداپزشک زیبایی
اصفهان، میدان جمهوری
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger