مژگان لطفی
مژگان لطفی
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های قبل از بارداری، مشاوره و آموزش در خصوص بیماری های مقاربتی ایدز و هپاتیت و...، غربالگری های دوران بارداری، معاینه پرده بکارت و صدور گواهی، آزمایش پاپ اسمیر
ابهر، میدان معلم
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger