گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، کمبود توجه، درمانهای گروهی، تاخیر حرکتی، اختلال یادگیری
تهران، پیروزی
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ (مرکز دولتی)
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ (مرکز دولتی)
زمینه‌های کاری: اسپاینا، ا‌ختلال رفتاری، توانبخشی روانی اجتماعی، بیفیدا، اصلاح و تطابق در محیط زندگی
تهران، -
مصطفی بنائی
مصطفی بنائی
کاردرمانی در منزل، هوم ویزیت
زمینه‌های کاری: کاردرمانی درمنزل درشریعتی، کاردرمانی درمنزل برای ام اس، کاردرمانی در شکستگی ها، کاردرمان درمنزل برای سکته مغزی، کاردرمانی در مینی سیتی
تهران، پاسداران
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger