دکتر شرمین پژواک
دکتر شرمین پژواک
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، پلاسما تراپی، جراحی رحم، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های رحم
تبریز، خیابان پاستور جدید 2
دکتر شرمین پژواک
دکتر شرمین پژواک
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: RF واژینال(آر اف واژینال)، درمان پولیپ رحم، درمان عفونت زنان، PRP(پی آر پی)، جوانسازی واژن
تبریز، خیابان پاستور جدید 2
دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر ناهید صفا
دکتر ناهید صفا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مینی ابدومینوپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، تعیین جنسیت، هیسترکتومی
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر سولماز یوسف زاده خیابانی
دکتر سولماز یوسف زاده خیابانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان عوارض یائسگی با لیزر، جراحی های زنان، جوانسازی واژن، زایمان طبیعی و سزارین، هیستروسکوپی
تبریز، تقاطع 17شهریور جدید و طالقانی
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی
تبریز، -
دکتر معصومه دوپور
دکتر معصومه دوپور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: ناباروری، ivf، هیستروسکوپی، لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان، کولپوسکوپی، سفید کردن واژن، زایمان بدون درد
تبریز، -
دکتر سیروس بایبوردی
دکتر سیروس بایبوردی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، تنگ کردن واژن، سفید کردن واژن، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران یائسگی
تبریز، چهارراه هفده شهریور
دکتر لیلا شباهنگ
دکتر لیلا شباهنگ
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، درمان افتادگی رحم و مثانه، سرطان های زنان، تنگ کردن واژن
تبریز، -
دکتر زنان تبریز
دکتر زنان تبریز
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی، هیسترکتومی، عمل جراحی زنان
تبریز، -
دکتر فریبا حضرتی
دکتر فریبا حضرتی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، تزریق چربی به واژن، آزمایش پاپ اسمیر، جراحی زیبایی زنان
تبریز، -
دکتر منوچهر صمیمی فر
دکتر منوچهر صمیمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان، کولپوسکوپی، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر فرح جدیان
دکتر فرح جدیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی ترمیمی واژن، جراحی رحم
تبریز
دکتر فرح ناز ریحانی فر
دکتر فرح ناز ریحانی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، عمل جراحی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، تنگ کردن واژن، جراحی رحم
تبریز
دکتر فرحناز فغفوری
دکتر فرحناز فغفوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، پی آرپی واژن، جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن، درمان بیماری های رحم
تبریز
دکتر فرناز منتظری
دکتر فرناز منتظری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، لابیاپلاستی، جراحی زیبایی زنان، تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر فریبا اناری
دکتر فریبا اناری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، مراقبت های دوران بارداری، درمان نازایی
تبریز
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان بیماری های رحم، جراحی زیبایی زنان، تعیین جنسیت، جوانسازی واژن
تبریز
دکتر فریبا ظفربخش
دکتر فریبا ظفربخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جراحی رحم، هودکتومی، کولپوسکوپی، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر فریبا فضیل
دکتر فریبا فضیل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، تعیین جنسیت، پی آرپی واژن، درمان بیماری های رحم، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر فریده رمزی
دکتر فریده رمزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان خونریزی رحم، درمان میوم رحم، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر فریدون قمری
دکتر فریدون قمری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان عفونت زنان، درمان نازایی، هودکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه
تبریز
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن، جراحی رحم، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر فیروز طاهری
دکتر فیروز طاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، جراحی رحم، تعیین جنسیت، درمان میوم رحم، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر قاسم امیری بستان آباد
دکتر قاسم امیری بستان آباد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، مراقبت های دوران بارداری، کولپوسکوپی، درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر کبری حمدی
دکتر کبری حمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان خونریزی رحم، لابیاپلاستی، مراقبت های بعد از زایمان، پی آرپی واژن
تبریز
دکتر کبری محمدی
دکتر کبری محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، تنگ کردن واژن، درمان میوم رحم، درمان پولیپ رحم، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر کلارا طایفه منظمی
دکتر کلارا طایفه منظمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، جراحی زیبایی زنان، درمان نازایی، درمان پولیپ رحم، درمان کیست تخمدان
تبریز
دکتر لیدا حیدری
دکتر لیدا حیدری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان عفونت زنان، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن، هودکتومی
تبریز
دکتر لیلا بگلر
دکتر لیلا بگلر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، جراحی تخمدان، جراحی زیبایی زنان، پی آرپی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
تبریز
دکتر لیلا حامد
دکتر لیلا حامد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان خونریزی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان پولیپ رحم، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر لیلا خرمی فر
دکتر لیلا خرمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان نازایی، درمان پولیپ رحم، تعیین جنسیت، پی آرپی واژن
تبریز
دکتر لیلا شب آهنگ
دکتر لیلا شب آهنگ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، کولپوسکوپی، درمان خونریزی رحم، جراحی رحم
تبریز
دکتر لیلی شکورشهابی
دکتر لیلی شکورشهابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، لابیاپلاستی، هودکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، پرینورافی
تبریز
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، جراحی رحم، تنگ کردن واژن، هودکتومی، تزریق فیلر به واژن
تبریز
دکتر محمد علی صراطی نوری
دکتر محمد علی صراطی نوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان خونریزی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان میوم رحم، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، کولپوسکوپی، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر محمدتقی اونچی
دکتر محمدتقی اونچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان نازایی، پی آرپی واژن، لابیاپلاستی، جراحی تخمدان
تبریز
دکتر محمدتقی حمیدیه
دکتر محمدتقی حمیدیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، عمل جراحی زنان، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، تزریق فیلر به واژن
تبریز
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر محمدعلی مزیدی
دکتر محمدعلی مزیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، هودکتومی، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
دکتر محمود هاشمی اقدم
دکتر محمود هاشمی اقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان عفونت زنان، درمان کیست تخمدان، تزریق فیلر به واژن، تنگ کردن واژن
تبریز
دکتر مرجان امینی
دکتر مرجان امینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان هرپس تناسلی، جراحی زیبایی زنان، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان پولیپ رحم، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های تخمدان، هودکتومی
تبریز
دکتر مریم طرزمنی
دکتر مریم طرزمنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان پولیپ رحم، جراحی رحم، لابیاپلاستی، تعیین جنسیت
تبریز
دکتر مریم عزتی
دکتر مریم عزتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی، جراحی رحم، درمان کیست تخمدان، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر مریم منصورفر
دکتر مریم منصورفر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، جوانسازی واژن، پی آرپی واژن، درمان بیماری های رحم، هودکتومی
تبریز
دکتر مژگان یگانه
دکتر مژگان یگانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان نازایی، درمان میوم رحم، پی آرپی واژن
تبریز
دکتر مستانه وثوق طهرانی
دکتر مستانه وثوق طهرانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، جوانسازی واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر نگار یحیی زاده
دکتر نگار یحیی زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، جراحی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، پرینورافی
تبریز
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger