دکتر زهرا نوروزیان فرد
دکتر زهرا نوروزیان فرد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، بلیچینگ، بروساژ دندان، دندانپزشک زیبایی، دندانپزشکی بیمار باردار
تهران، آدرس مطب جردن: جردن
دکتر حانیه پاینده
دکتر حانیه پاینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه، طرح لبخند، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، عصب کشی
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت فوری، جراحی ایمپلنت، پروتز ثابت دندان، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش تمام سرامیکی، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت یک روزه، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، خیابان ابوذر
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شیما عظیم زاد
دکتر شیما عظیم زاد
جراح و دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، بروساژ دندان
تهران، خیابان یوسف آباد
دکتر تینا قوامی
دکتر تینا قوامی
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: روکش دندان های دائمی جوان، جرم گیری دندان کودکان، ترمیم دندان های شیری، عصب کشی دندان های شیری، روش های پیشگیری از پوسیدگی دندان های شیری و دائمی
تهران، دزاشیب
دکتر سید احمدرضا فاطمی
دکتر سید احمدرضا فاطمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ‌دندانپزشکی بیماران فلج مغزی، روکش دندان دائمی، فیشور سیلانت، دندانپزشکی بیمار باردار، جراحی ریشه دندان
تهران، میدان رهبر
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران، خیابان ظفر
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ارتودنسی، سفید کردن دندان، بلیچینگ، لمینت دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت، طرح لبخند، سفید کردن دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، اوردنچر، بازسازی دندان، ترمیم دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، جراحی دندان، ایمپلنت، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بلیچینگ، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، طرح لبخند
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، بروساژ دندان، ایمپلنت، لمینت دندان، اوردنچر
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، بازسازی دندان، لمینت دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی
تهران، خیابان نامجو
دکتر مهتاب جوانروح
دکتر مهتاب جوانروح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، روکش دندان، لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند
تهران، سعادت آباد
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت
تهران، -
دکتر ساناز نقی زاده
دکتر ساناز نقی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، ترمیم دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر سامان صالحیار
دکتر سامان صالحیار
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، طرح لبخند، بروساژ دندان، روکش دندان، بلیچینگ
تهران
دکتر سامان فلاحی سیچانی
دکتر سامان فلاحی سیچانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، پروتز ثابت دندان، ایمپلنت، ارتودنسی، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر سامان کلباسی
دکتر سامان کلباسی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت، اوردنچر، ترمیم دندان
تهران
دکتر سامه کشاورزیان
دکتر سامه کشاورزیان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، طرح لبخند، روکش دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر ساناز آقابیک لواسانی
دکتر ساناز آقابیک لواسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان، روکش دندان، جراحی دندان
تهران
دکتر ساناز برزگر
دکتر ساناز برزگر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، فیشور سیلانت، بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، اوردنچر
تهران
دکتر ساناز جمال زاده
دکتر ساناز جمال زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر ساناز حقیقت نمینی
دکتر ساناز حقیقت نمینی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت، جرمگیری دندان
تهران
دکتر ساناز حیدرخان طهرانی
دکتر ساناز حیدرخان طهرانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، ارتودنسی
تهران
دکتر ساناز رحمانی
دکتر ساناز رحمانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، اوردنچر
تهران
دکتر ساناز رضازاده آذر
دکتر ساناز رضازاده آذر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، ارتودنسی، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ایمپلنت، جراحی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، سفید کردن دندان
تهران
دکتر ساناز مغیری
دکتر ساناز مغیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، ترمیم دندان، ارتودنسی، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان
تهران
دکتر ساناز مهدی زاده
دکتر ساناز مهدی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، بلیچینگ، جراحی دندان، ترمیم دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر ساویز لوزانی
دکتر ساویز لوزانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، بازسازی دندان، طرح لبخند، اوردنچر، لمینت دندان
تهران
دکتر سایه حکیمی جاهد
دکتر سایه حکیمی جاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سایه حجازی
دکتر سایه حجازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، سفید کردن دندان، فلوراید تراپی، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، اوردنچر، ترمیم دندان
تهران
دکتر سایه احسانی
دکتر سایه احسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، فیشور سیلانت، بازسازی دندان
تهران
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، پروتز ثابت دندان، بلیچینگ
تهران
دکتر ساینا شیرازی
دکتر ساینا شیرازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان، ترمیم دندان، سفید کردن دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر ساینا پراینده
دکتر ساینا پراینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، فیشور سیلانت، بلیچینگ، ترمیم دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر ساناز هاشمی
دکتر ساناز هاشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جراحی دندان
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، بازسازی دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر ساناز یزدانی
دکتر ساناز یزدانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سانیا شمس زاده
دکتر سانیا شمس زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان، بلیچینگ
تهران
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر سامان شادکام
دکتر سامان شادکام
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، بازسازی دندان
تهران
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger