معصومه طاوسی
معصومه طاوسی
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: انجام زایمان، گذاشتن و خروج ایودی، ازن تراپی، برداشتن زگیل با کرایو و لیزر و ازن تراپی، مشاوره در زمینه بهداشت جنسی و اختلالات جنسی
بندر گناوه، خیابان کلینیک امام خمینی
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger