دکتر سید نادر مسعودی (سپاهان شهر)
دکتر سید نادر مسعودی (سپاهان شهر)
دندانپزشک درمان ریشه
زمینه‌های کاری: بازسازی دندانهای تخریب شده، درمان ریشه(عصب کشی)، عصب کشی دندانهای پیچیده
اصفهان، سپاهان شهر
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger