دکتر حانیه پاینده
دکتر حانیه پاینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه، طرح لبخند، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، عصب کشی
تهران، شریعتی
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، جراحی دندان نهفته، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی )
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت فوری، جراحی ایمپلنت، پروتز ثابت دندان، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش تمام سرامیکی، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت یک روزه، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، خیابان ابوذر
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شیما عظیم زاد
دکتر شیما عظیم زاد
جراح و دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، بروساژ دندان
تهران، خیابان یوسف آباد
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران، خیابان ظفر
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ارتودنسی، سفید کردن دندان، بلیچینگ، لمینت دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت، طرح لبخند، سفید کردن دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، اوردنچر، بازسازی دندان، ترمیم دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، جراحی دندان، ایمپلنت، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بلیچینگ، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، طرح لبخند
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، بروساژ دندان، ایمپلنت، لمینت دندان، اوردنچر
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، بازسازی دندان، لمینت دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی
تهران، خیابان نامجو
دکتر ندا هادی
دکتر ندا هادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، عصب کشی، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان
تهران، ضلع شمال شرقی پل سیدخندان (بر بزرگراه رسالت)
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت
تهران، -
دکتر سپیده تیموری
دکتر سپیده تیموری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، طرح لبخند، اوردنچر، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر ساسان ولی زاده
دکتر ساسان ولی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، لمینت دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سپیده بدری اهری
دکتر سپیده بدری اهری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، پروتز متحرک دندان، روکش دندان، اوردنچر، ارتودنسی
تهران
دکتر سپیده بختیاری
دکتر سپیده بختیاری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، بروساژ دندان، جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت
تهران
دکتر سپیده امیری
دکتر سپیده امیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان، اوردنچر، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سپیده ابریشمی
دکتر سپیده ابریشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، بازسازی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سپهر طباطبائی
دکتر سپهر طباطبائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، ایمپلنت، لمینت دندان
تهران
دکتر سپهر ترابی
دکتر سپهر ترابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، بازسازی دندان، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سپند قاسمی
دکتر سپند قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سبا آقائی
دکتر سبا آقائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، سفید کردن دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر سایه هادیان فر
دکتر سایه هادیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی، لمینت دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر سایه معصومی
دکتر سایه معصومی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، بازسازی دندان، روکش دندان، پروتز ثابت دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر سایه عرب کرمی
دکتر سایه عرب کرمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی، طرح لبخند، لمینت دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر سایه حکیمی جاهد
دکتر سایه حکیمی جاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سایه حجازی
دکتر سایه حجازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، سفید کردن دندان، فلوراید تراپی، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، اوردنچر، ترمیم دندان
تهران
دکتر سایه احسانی
دکتر سایه احسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، فیشور سیلانت، بازسازی دندان
تهران
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، پروتز ثابت دندان، بلیچینگ
تهران
دکتر ساینا شیرازی
دکتر ساینا شیرازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان، ترمیم دندان، سفید کردن دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر ساینا پراینده
دکتر ساینا پراینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، فیشور سیلانت، بلیچینگ، ترمیم دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر ساویز لوزانی
دکتر ساویز لوزانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، بازسازی دندان، طرح لبخند، اوردنچر، لمینت دندان
تهران
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر سانیا شمس زاده
دکتر سانیا شمس زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان، بلیچینگ
تهران
دکتر ساندرا خدابنده لو
دکتر ساندرا خدابنده لو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، ترمیم دندان، بازسازی دندان، جرمگیری دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر ساناز یزدانی
دکتر ساناز یزدانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، بازسازی دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر ساناز هاشمی
دکتر ساناز هاشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جراحی دندان
تهران
دکتر ساناز نقی زاده
دکتر ساناز نقی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، ترمیم دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر ساناز مهدی زاده
دکتر ساناز مهدی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، بلیچینگ، جراحی دندان، ترمیم دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، ترمیم دندان، ارتودنسی، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان
تهران
دکتر سالومه فرهندی
دکتر سالومه فرهندی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، لمینت دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر سالومه کاکاوند
دکتر سالومه کاکاوند
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سالومه یاسمی
دکتر سالومه یاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان، دندانپزشکی کودکان، سفید کردن دندان، اوردنچر
تهران
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger