سمیرا یزدانی قادیکلایی
سمیرا یزدانی قادیکلایی
کاردرمانی در منزل
زمینه‌های کاری: ضایعات نخاعی، دیستروفی های عضلانی، پارکینسون، سکته مغزی، فلج‌مغزی
قائم‌شهر، همه مناطق قائمشهر و حومه
کاردرمانی مهر
کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: میوپاتی، سکته مغزی، اختلالات ارتوپدیک شامل شکستگی ها و آسیبهای وارد شده به دستها و انگشتان، عوارض حرکتی، کودکان با مشکلات تعادلی وتاخیری
قائم‌شهر، خیابان صالحی مازندرانی
کاردرمانی رویش (مژده احمدپور)
کاردرمانی رویش (مژده احمدپور)
زمینه‌های کاری: سکته مغزی، بیماران ارتوپدی و روماتولوژی، ام اس، پارکینسون، تاخیر تکاملی
قائم‌شهر، خیابان مدرس
کاردرمانی قائمشهر
کاردرمانی قائمشهر
کاردرمانی کودکان و بزرگسالان در مسائل جسمی و حرکتی، مشکلات حسی و ذهنی
زمینه‌های کاری: تاخیر حرکتی، سکته مغزی، اتیسم، ام اس، پارکینسون
قائمشهر، -
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger