شنوایی شناسی و سمعک تهران (سعادت آباد)
شنوایی شناسی و سمعک تهران (سعادت آباد)
زمینه‌های کاری: قالب های محافظ، نمایندگی سمعک، وزوز گوش، سمعک هوشمند، سمعک نامرئی
تهران، -
گفتاردرمانی دکتر سلطانی(سعادت آباد)
گفتاردرمانی دکتر سلطانی(سعادت آباد)
زمینه‌های کاری: اتیسم، درمان لکنت، بیش فعالی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، شکاف کام و لب
تهران، شهرک غرب
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger