کاردرمانی و توانبخشی بینش
کاردرمانی و توانبخشی بینش
کاردرمانی، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی حرکتی، گروه درمانی، کاردرمانی تخصصی دست، کاردرمانی درکی حرکتی، گفتاردرمانی
اصفهان، خیابان وحید میانی
کاردرمانی آتیه
کاردرمانی آتیه
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، بازی درمانی، مشکلات رفتاری و رفتاردرمانی، نقص توجه و تمرکز، مجهز به اتاق تاریک و اتاق حسی
اصفهان، کنارگذر اتوبان میرزا کوچک خان
کاردرمانی و گفتاردرمانی آوین
کاردرمانی و گفتاردرمانی آوین
مدیر کلینیک: الیاس منفرد
زمینه‌های کاری: تربیت شنیداری، اختلالات صوت، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، کاردرمانی جسمی
اصفهان، میدان جمهوری
کاردرمانی رهگشا
کاردرمانی رهگشا
زمینه‌های کاری: گروه درمانی، لباس فضایی، اتاق حسی(تاریک)، بازی درمانی، کاردرمانی جسمی کودک و بزرگسال
اصفهان، خیابان کاوه
گفتاردرمانی و کاردرمانی توانا
گفتاردرمانی و کاردرمانی توانا
کاردرمانی و توانبخشی توانا در اصفهان
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، بازی درمانی، اتاق تاریک، آفازی، کاردرمانی ذهنی
اصفهان، خیابان میرزاطاهر غربی
کاردرمانی کارو
کاردرمانی کارو
زمینه‌های کاری: کاردرمانی شناختی، یادگیری و آموزشی، کاردرمانی حسی، اتاق تاریک، کاردرمانی درکی حرکتی
اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger