آرزو سبزواری
آرزو سبزواری
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، مشکلات جنسی، آزمایش پاپ اسمیر، آیودی گذاری، مراقبت های دوران بارداری
درگز، بلوار شهید صیاد شیرازی
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger