گفتاردرمانی برنا
گفتاردرمانی برنا
زمینه‌های کاری: اختلال یادگیری، اختلالات تولید گفتار، اختلالات گفتاری و آفازی ثانویه به سکته و آسیب مغزی، تربیت شنیداری، اختلالات بلع
تهران، خیابان پیروزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند
زمینه‌های کاری: کم توانی ذهنی، نوروتراپی، اختلال صوت، آفازی، کاردرمانی اندام فوقانی و مهارت های دست
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیدنو
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیدنو
کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، گفتاردرمانی، بازی درمانی و مشاوره
زمینه‌های کاری: اتیسم، اختلالات یادگیری، اختلالات تلفظی گفتار، اختلالات بلع، ناروانی گفتار
تهران، بزرگراه رسالت
شهین کیاسی
شهین کیاسی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلال یادگیری، اتیسم، لکنت، تاخیر رشدی، بلع
تهران
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger