الناز کرباسی (اتوبان باکری)
الناز کرباسی (اتوبان باکری)
زنان و مامایی(آموزش تخصصی ورزش های بارداری و آمادگی برای زایمان)
زمینه‌های کاری: واکسیناسیون، تشکیل پرونده بارداری، مشاوره پیش از بارداری، معاینات دوره ای زنان، نمونه گیری hpv
تهران، اتوبان باکری
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger