گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (استاد معین)
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (استاد معین)
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: آسیب عصب و تاندون دست، آسیب مخچه، سوختگی، اختلالات یادگیری، تاخیر حرکتی در کودکان
تهران، خیابان آزادی
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger